"מרכז השיבה הפלסטיני" הוצא מחוץ לחוק בישראל

ב-5 דצמבר 2010 חתם שר הביטחון על צו, המכריז על "מרכז השיבה הפלסטיני" בבריטניה, ( PALESTINIAN RETURN CENTER) כהתאחדות בלתי מותרת בישראל.


המרכז, אשר הוקם בשנת 1996 בלונדון מצהיר, רשמית, כי פעילותו נועדה לקדם את סוגיית הפליטים הפלסטינים בלבד, אולם בפועל, המרכז משמש כזרוע ארגונית ומתאמת של תנועת חמאס באירופה . פעיליו, שהם בכירים בחמאס, פועלים לקידום מטרות התנועה באירופה, ומקיימים קשר ישיר עם בכירי חמאס שונים, לרבות ראשי התנועה בדמשק.

 

בראשות המרכז עומדים פעילי חמאס ובהם: מאג'ד אל זירזאהר ביראווי ומג'די עקיל.  פעיל נוסף במרכז- ע'סאן פאעור, משמש גם כחבר במועצת הנאמנים של קרן INTERPAL , אשר הוכרזה כארגון טרור בישראל ובארה"ב, בהיותה מרכיב מרכזי במערך המימון הגלובאלי של תנועת חמאס.
בשנים האחרונות בלט המרכז כגורם המוביל בפעילות "הקמפיין האירופאי לשבירת המצור על עזה"   (ECESG), והיה מעורב, בהובלת אחד מפעיליו הבכירים: ערפאת מאדי, בתכנון המשט האלים (מאי 2010) בו השתתפה ספינת המרמרה. כל זאת בשיתוף פעולה עם קרן ה-IHH  בתורכיה, ועם קרנות חמאס נוספות באירופה ובמקומות אחרים.

 

בנוסף, מעורב המרכז בייזום וארגון פעילות אלימה ורדיקלית כנגד מדינת ישראל באירופה, ובכלל זאת, פעילות שנועדה לערער את מעמדה של ישראל בדעת הקהל האירופאית. בין היתר, עוסק המרכז בארגון כנסים רבים במדינות השונות באירופה, בהם משתתפים, לצד פעילי המרכז, גם פעילים של חמאס ושל "האחים המוסלמים" מרחבי העולם, לרבות נציגי קרנות מימון של חמאס באירופה, ואף נציגים של התנועה ברצועת עזה.

 

בכנסים שהתקיימו בשנים האחרונות, שודרו נאומים מוקלטים של בכירי חמאס, שאינם מורשים להיכנס לאירופה נוכח הוצאת התנועה אל מחוץ לחוק ב"איחוד האירופי", ובראשם ראש ממשלת חמאס, אסמעיל הניה.

 

יצוין, כי פעילות "מרכז השיבה הפלסטיני" הנה חלק מפעילות חמאס המתקיימת בתוככי הקהילה הפלסטינית בזירה האירופית בכלל, ובבריטניה בפרט. פעילות זו היא חלק מהמכלולים שמנהלת התנועה בזירה העולמית, לטובת הנעה ותמיכה בפעילות חמאס ב"פנים".

 

כאמור, שר הביטחון חתם (5 דצמבר 2010) על הצו המכריז על המרכז כהתאחדות בלתי מותרת, בהיותו חלק מתנועת חמאס.