"מוסד קנאדיל הבינ"ל לפיתוח וסיוע הומניטרי" הוכר כהתאחדות בלתי מותרת

שר הביטחון, אביגדור ליברמן, חתם על צו הקובע כי "מוסד קנאדיל הבינ"ל לפיתוח וסיוע הומניטרי", הוא התאחדות בלתי מותרת בישראל ופעילותו אסורה.


מוסד קנאדיל מזוהה עם ארגון החמא ועם תנועת "האחים המוסלמים", ובשנים האחרונות משמש כצינור מימון מרכזי עבור פרויקטים שמבצע החמא בירושלים.

 

בראש מוסד קנאדיל עומד ד עזמי ארכאן, המזוהה עם ארגון החמא ותנועת "האחים המוסלמים".
בנוסף
, מוסד קנאדיל מעסיק בעלי תפקידים המזוהים עם החמא ועם תנועת ה"אחים המוסלמים".

במסגרת פעילותו ולשם קידומה מקיים מוסד קנאדיל שיתופי פעולה וקשרים הדוקים עם גורמי חמא בשטח ומחוץ לו.

 

יודגש כי פעילותו של מוסד קנאדיל ותמיכתו בחמא בירושלים משרתת את מטרות הטרור של החמא ומחזקת את אחיזתו בקרב האוכלוסייה

גורמי הביטחון ימשיכו לפעול כנגד כל גוף התומך בארגון החמא ופועל במטרה לפגוע בביטחון המדינה ובריבונותה בירושלים.