​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תפקידי הלוגיסטיקה והמטה מהווים את הכוח המניע של עשיית שירות הביטחון הכללי, והנם חלק אינטגרלי מהעשייה המבצעית. 
תפקידים אלו מקנים ניסיון מקצועי מוכח, ומאפשרים ציר התפתחות מקצועי וניהולי בתחומים שונים ומגוונים. ​