23.7.2024 6:18:10
קריירה בשב"כ

נעצר מחמד ח'לבי, מנהל סניף רצועתי של ארגון ה- WORLD VISION אשר פעל עבור הזרוע הצבאית של החמא"ס

הותר לפרסום כי בפעילות משותפת של שרות הביטחון הכללי, צה"ל ומשטרת ישראל נעצר ב – 15 ליוני 2016 מחמד ח'לבי, מנהל סניף רצועתי של ארגון ה - WORLD VISION אשר בחקירתו בשב"כ עלה כי פעל עבור הזרוע הצבאית של החמא"ס מתוך ארגון הסיוע ההומניטרי וניצל את תקציבו ומשאביו של הארגון לתועלתו של החמא"ס.
03/08/2016

בתאריך 15 יוני 2016 נעצר מחמד ח'לבי במעבר ארז, עת עשה דרכו בחזרה לרצ"ע. מחמד ח'לבי, יליד 78' תושב כפר ג'בליה, פעיל חמא"ס, עובד ארב"ל בכיר המשמש כמנהל הסניף הרצועתי של ארגון WORLD VISION.

ארגון World Vision - ארגון NGO אמריקאי הנחשב לאחד מארגוני הצדקה והסיוע ההומניטרי הגדולים בעולם הנתמך בעיקר ע"י ממשלות מערביות והאו"ם.

בחקירת חלבי בשירות הביטחון הכללי עלה כי הוא היווה גורם מרכזי ומשמעותי עבור הזרוע הצבאית של החמא"ס, וכי פעל למעשה עבור הזרוע הצבאית של החמא"ס מתוך ארגון סיוע הומינטרי בין לאומי וניצל וניתב את תקציבו ומשאביו של הארגון לתועלתו של החמאס.

מחמד ח'לבי הינו איש חמאס עוד מצעירותו, אשר עבר הכשרה ארגונית וצבאית בתחילת שנות ה 2000- ובשנת 2005 הוחדר חלבי ע"י החמאס לשורות ארגון World Vision , וזמן קצר לאחר מכן החל לבצע פעילות ביטחונית עבור הזרוע הצבאית של החמאס שעיקרה ניצול כספי הארגון לטובת סיוע להתעצמות חמאס.

ח'לבי התקדם במשך השנים בהיררכיית הארגון, עד אשר מונה למנהל הסניף הרצועתי של הארגון במסגרתו שלט בתקציב, ציוד וחבילות סיוע בשווי עשרות מיליוני דולרים.

ח'לבי מסר כי "סומן"ע"י החמאס כבעל פוטנציאל טוב להחדרה לארגון World Vision היות והינו בן למשפחת עובד או"ם, ח'לבי עצמו עבד בעברו בתכנית הפיתוח של האו"ם, תכנית UNDP, במסגרתה סייע לחמאס ע"י העסקת "חקלאים" באזורים סמוכי גבול לישראל, אשר בפועל שימשו כתצפיתנים של החמאס.

בחקירתו מסר אודות מנגנון שיטתי ומתוחכם של העברת כספים לחמאס שלדבריו הביא לכך שכ-60% מתקציבו השנתי של הארגון הועבר בפועל לידי החמאס. לשם כך - יזם וקידם ח'לבי הקמת פרויקטים הומניטריים והקמת אגודות חקלאיות פיקטיביות, ששימשו הן ככיסוי להעברת הכספים לחמאס והן לטובת הגדלת היקף הכספים שמוזרמים לסניף הרצועתי .בין הפרוייקטים והאגודות שיזם - פרוייקט בניית חממות לחקלאים, פרויקט שיקום אדמות חקלאיות, פרויקט סיוע נפשי ובריאותי לתושבי רצ"ע, פרוייקט סיוע לדייגים, מרכז לטיפול במוגבלים פיזית ושכלית, אגודות לחקלאות ועוד, כאשר כל אלה, כאמור, משמשים צינור להעברת כספים לחמאס.

את הכספים שהקצה ארגון World Vision לאגודות החקלאיות ולפרויקטים השונים העביר לחמאס בדרכים שונות, בהן - רישום כוזב של פעילי חמאס כעובדים בפרויקטים של הארגון, הנפקת חשבוניות ודרישות תשלום פיקטיביות כאשר את ההפרש שקיבל מהארגון העביר במזומן לחמאס, הסבת צ'קים של הארגון לפקודת פעילי חמאס וכו'.

לצד זאת, מהחקירה עולה שהדרך המרכזית באמצעותה פעל להשגת כספים עבור החמאס הינה ביצוע מכרזים פיקטביים ברצ"ע בעבור פרויקטים של הארגון, כאשר החברה "הזוכה" מודעת לכך ש- 60% מכספי הפרויקט מיועדים לחמאס. כך לדברי הנדון, דאג לזמינות שוטפת של כסף מזומן לטובת החמאס.

לדברי ח'לבי, הכספים שהעביר לחמאס היו מיועדים בעיקרם להתעצמות הזרוע הצבאית ובתוך כך בעבור חפירת מנהרות תוך מתן תגמול ע"ב קצב התקדמות החפירות, בעבור בניית מוצבים כאשר נותן כדוגמא מוצב בשם 'פלסטין' שנבנה במהלך 2015 ותוקצב כולו מכספי סיוע ובעבור עסקאות רכישת אמל"ח.

כמו כן, חלק מהכספים שימשו לתשלום משכורות של פעילי חמאס, ובמקרים מסוימים לקחו לעצמם בכירים בזרוע הצבאית של החמאס סכומי כסף גדולים מאו לטובת צרכיהם האישיים.

נוסף לכל האמור, מהחקירה עולה כי ח'לבי ניצל את משאבי ארגון world vision לטובת מתן סיוע לוגיסטי משמעותי בעבור הזרוע הצבאית של החמאס. גם הסיוע הלוגיסטי פעל כמנגון משומן ומתוחכם במסגרתו הועברו כ- 60% -ממשאבי הארגון לטובת החמאס.

בתוך כך, מתאר ח'לבי כי העביר באופן שוטף לחמאס ציוד שהזמין בעבור ארגון world vision אשר לכאורה היה מיועד לסיוע חקלאי. הציוד כלל, בין היתר, ברזל, ציוד חפירה, צינורות, חומרי בנייה וכו', אשר שימשו בפועל לבניית מוצבי חמאס ולחפירת מנהרות.

כפי שהשתמש בפרוייקטים ההומניטריים אותם יזם לטובת העברת כספים לחמאס, כך פעל גם באשר לסיוע הלוגיסטי שהעניק לחמאס. כך למשל, פרויקט בניית החממות אותו יזם אפשר העברת חממות להסתרת נקודות חפירה ופרויקט שיקום דייגים פיקטיבי שאפשר הקצאת סירות מנוע וחליפות צלילה למערך הימי של חמאס. לצד האמור, פעל באופן שוטף להקצאת ציוד לחמאס באמצעות הסוואה של מחסני חמאס כמחסנים של ארגון world vision וכך, משאיות של הארגון שעשו את דרכן ממעבר כרם שלום, פרקו את הסחורה במחסנים של החמאס במקום במחסני world vision הלגיטימיים, היה נלקח באישון לילה ע"י פעילי חמאס.

לדברי ח'לבי, הסיוע ההומניטרי שהוענק בפועל לתושבי רצ"ע, ניתן כמעט באופן מוחלט, רק לפעילי חמאס ולבני משפחותיהם, כך שתושבי רצועת עזה, שאינם פעילי חמאס, כמעט ולא זכו לסיוע כלשהו ע"א מצוקתם. וזאת, יש לומר, בניגוד לנהלים הרשמיים של ארגוני הסיוע ההומניטרי הפועלים ברצ"ע.

בהקשר זה יצוין כי ח'לבי סיפק באמצעות ארגון world vision לדבריו, מדי חודש אלפי חבילות מזון, מוצרי בסיס וציוד רפואי לפעילי הזרוע הצבאית של החמאס ובני משפחותיהם.

במהלך החקירה התקבל מידע רב אודות גורמים נוספים ברצ"ע אשר ניצלו את עבודתם בארגונים רגישים, בהם ארגוני סיוע הומניטרי ומוסדות או"ם, בעבור החמאס.

מדובר בחקירה משמעותית וחשובה, הממחישה, מעל לכל, את הניצול הציני והבוטה של החמאס את כספי ומשאבי ארגוני סיוע הומניטרי בין לאומיים שמקורם בכספי סיוע של מדינות מערביות, ומיועדים לסיוע הומניטרי לתושבי רצ"ע. כאשר בפועל, הכספים והמשאבים הועברו באופן שיטתי לשורות הזרוע הצבאית של החמאס לטובת המשך התעצמותה הצבאית.

פרקליטות מחוז דרום הגישה כתב אישום כנגד חלבי.

 

23.7.2024 6:18:10