24.2.2024 15:26:45
קריירה בשב"כ

עורכי דין ישראלים, שנוצלו בידי ארגוני הטרור, להעברת מסרים וחפצים לאסירים ביטחוניים

בעת האחרונה נתבררו מספר מקרים, לפיהם ארגוני הטרור ניצלו את הקשר שבין עצורים ביטחוניים לבין עורכי דינם הישראלים, המייצגים אותם, לשם העברת מסרים וחפצים.
08/09/2012

כך, בחודש מאי 2012 עו"ד ח'אלד דסוקי, תושב הכפר מכר שבצפון, הורשע בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בעבירות של קשירת קשר לפשע ולעוון, מתן שירות להתאחדות בלתי מותרת ואיסור הכנסת חפץ אסור למתקן שב"ס. זאת נוכח הכנסתם לכלא של טלפונים סלולאריים וכרטיסי סים, אותם הבריח דסוקי לאסירים ביטחוניים מטעם חמאס, במהלך ביקוריו אצלם מתוקף תפקידו כעורך דין. לאחר הרשעתו, נגזרו על דסוקי שלוש שנות מאסר לריצוי בפועל, ומאסר על תנאי.

בכדי להתמודד עם התופעה הנ"ל, תוקנה, בחודש אוגוסט 2011, פקודת בתי הסוהר, כך שבעלי תפקידים בשירות בתי הסוהר (וביחס לתקופות ארוכות יותר, גם בית המשפט המחוזי, לבקשת המדינה) הוסמכו למנוע פגישה של עו"ד עם אסיר. זאת, בשעה שקיים חשד ממשי כי הפגישה תאפשר, בין היתר, ביצוע עבירה, המסכנת את ביטחונו של אדם, ביטחון הציבור, ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר, או תאפשר העברת מידע בין אסירים לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר, כשיש חשש כי העברת המידע קשורה, במישרין או בעקיפין, לקידום פעילותו של ארגון טרור, או שהיא נעשית בהכוונתו.

בחודש מרס 2012, קיבל בית המשפט המחוזי בפתח תקוה את בקשת המדינה, על בסיס התיקון האמור לפקודת בתי הסוהר, ואסר על עו"ד תושב צפון הארץ מלהיכנס לבתי סוהר, וזאת נוכח חשד ממשי כי פגישתו עם אסירים ביטחוניים תאפשר העברת מידע בין אותם אסירים ביטחוניים לבין עצמם, ובינם לבין ארגוני הטרור.

זהו מקרה נוסף, המדגים את התופעה האמורה, ובהקשר זה דברי החרטה הברורים של עורך הדין הנ"ל בפני בית המשפט מדברים בעד עצמם. כן מוכיח הדבר כי שימוש מושכל בכלים חוקיים מאפשר איזון נכון בין זכיותיהם של האסירים לבין שמירה על ביטחון הציבור והמדינה.

 

24.2.2024 15:26:45