24.2.2024 15:35:57
קריירה בשב"כ

גיוס אזרחים ישראלים על ידי גורמי טרור ברשת האינטרנט

17/05/2009

מזה זמן משמשת רשת האינטרנט את ארגוני הטרור ככלי תעמולה והסברה במלחמה על דעת הקהל, וגם למגוון פעילויות טרור אחרות, כגון גיוס כספים, גיוס פעילים חדשים, וכן העברת מסרים והנחיות. בשנים האחרונות אף נעצרו לחקירה והועמדו לדין אזרחים ותושבים ישראלים, אשר גויסו על ידי ארגוני הטרור והופעלו באמצעות רשת האינטרנט. בנוסף, ידוע כי ארגוני הטרור פועלים לסריקה של אתרים ישראלים ורשתות חברתיות שבהם פעילים ישראלים רבים, ובהם יוצאי יחידות מסווגות בצה"ל, וזאת במטרה לאסוף מידע מסווג אודות מטרות ויעדים ביטחוניים בישראל.

הדיווחים שהגיעו לגורמי הביטחון הישראלים נוגעים למאפיינים חדשים בפעילותם של גורמי טרור ברשת האינטרנט, החורגים מאיסוף מידע שמפורסם על ידי ישראלים ברשת. מדובר בפניות יזומות, ישירות וקונקרטיות לאזרחים ישראלים, בדגש על פעילים ברשתות חברתיות, המציעות להם להתגייס לפעילות טרור או להעביר מידע מסווג תמורת תשלום.

פנייה דרך רשת הפייסבוק

כך למשל, לאחרונה פנה אזרח ישראלי לשירות הביטחון הכללי והתלונן על פנייה שקיבל ברשת ה"פייסבוק" מאדם, שהציג עצמו כסוחר מלבנון, אשר ביקש ממנו להעביר לו מידע מסווג תמורת תשלום. כאמור, הישראלי דיווח על כך לשב"כ, וחדל מלקיים כל קשר הקשר עם אותו לבנוני. מקרה זה מצטרף למקרים רבים נוספים שזוהו על ידי גורמי הביטחון.

בנוסף עלה כי מידע אישי המועבר ברשת האינטרנט לצרכים עסקיים או פרטיים, כגון שמות, כתובות מגורים, כתובות אינטרנט ומספרי טלפון, משמש את גורמי הטרור לצורך איתור ויצירת קשר עם אזרחים ישראלים בארץ ואף בחו"ל.

החשש מפעילות זו של ארגוני הטרור נובע לא רק מהיבטי דליפת מידע מסווג, אלא גם מהסיכון לפיתוי ומשיכת אזרחים ישראלים למפגש בחו"ל, תוך הבטחה לתמורה נאותה, ולאחר מכן חטיפתם והעברתם למדינה ערבית עוינת.

גורמי הביטחון מבקשים לחדד את ערנותם של אזרחים הישראלים לפניות חשודות המבוצעות דרך רשת האינטרנט או באמצעות הטלפון מגורמים לא מוכרים, ובמיוחד כאשר לצידן הבטחות מפתות לתשלום, למציאת תעסוקה בחו"ל או כל תמורה אחרת.

24.2.2024 15:35:57