24.2.2024 14:55:43
קריירה בשב"כ

"הכובע הכפול" של משטרת חמא"ס ברצועה

01/07/2009

רקע

לאחר שלא קיבלה לידיה את האחריות על מנגנוני הביטחון, הקימה חמא"ס כוח שיטור ("התנפיד'יה"), שסייע לה בהשגת ההשתלטות על הרצועה (יוני 2007), ולאחריה - שולב הכוח במשטרת חמא"ס ברצועה.

פעילי הכוח, שהורכב מפעילי חמא"ס והזרוע הצבאית שלה – "גדודי עז אלדין אלקסאם" – ממשיכים, גם תוך כדי שירותם במשטרה, להוות חלק אינטגראלי מהזרוע הצבאית, ולפעול לביצוע פיגועים לעבר יעדים ישראליים.

מאפייני "הכוח המבצע" ("תנפיד'יה") של חמא"ס

למרות ניצחונה בבחירות ל"מועצה המחוקקת" (ינואר 2006) והקמת הממשלה בראשותה לא קיבלה חמא"ס לידיה את השליטה על מנגנוני הביטחון, שנשארו בידיה של היריבה – פת"ח.

בעקבות זאת, הקימה חמא"ס (אפריל-מאי 2006) כוח ביטחוני בעל אוריינטציה צבאית, שאמור היה להוות זרוע ביצועית של הממשלה. כוח זה נקרא "הכוח המבצע" (בערבית: "תנפיד'יה") או משטרת חמא"ס.

את שורות הכוח איישו פעילים של חמא"ס והזרוע הצבאית שלה, כאשר שדירת הפיקוד המרכזית ניתנה בידיהם של בכירי הזרוע הצבאית של חמא"ס – "גדודי עז אלדין אלקסאם".

המצטרפים לכוח, הן מקרב המפקדים והן מקרב פקודיהם, לא חויבו לוותר על השתייכותם לזרוע הצבאית, והם המשיכו לפעול ב"כובע כפול" (במקביל בשני הגופים) תוך שיתוף פעולה ושימוש בציוד ובחימוש של הזרוע הצבאית.

יצוין, כי כוח זה היה הגורם הבולט שהוביל את העימותים האלימים בין חמא"ס ל-פת"ח ברצועת עזה במהלכם השתלטה חמא"ס, בסופו של דבר, על הרצועה, והפכה לריבון הבלעדי שם.

הקמת משטרת חמא"ס ושילוב "הכוח המבצע" בשורותיה

לאחר השתלטות חמא"ס על הרצועה (יוני 2007) הוקם מנגנון המשטרה, הכפוף למשרד הפנים ואליו מוזג "הכוח המבצע" ("תנפיד'יה"), אשר חדל להתקיים ככוח עצמאי. למשטרה צורפו פעילי חמא"ס נוספים וכן פעילים של ארגוני טרור אחרים ברצועה.

למרות המיזוג, ותפקודו של הכוח כחלק מהמשטרה, לא נוצרה הפרדה בין פעילותם של אנשי הזרוע הצבאית המשולבים בכוח כגוף משטרתי לבין פעילותם כמבצעי טרור נגד ישראל. הדבר בא לידי ביטוי בכרזות "השהידים" שהספידו את הרוגי משטרת חמא"ס במהלך "עופרת יצוקה", בהן אופיינו ההרוגים כפעילי הזרוע הצבאית, וכן בהתבטאויות פומביות של בכירי חמא"ס, שלא הכחישו זאת.

כך, פתחי חמאד, שר הפנים של חמא"ס, מסר בהתבטאות לתקשורת, כי פעילי מנגנוני הביטחון "יטפחו את 'ההתנגדות' וישמרו על אופציית 'הג'יהאד'". זאת, בניגוד למנגנוני הביטחון של פת"ח ש"נאבקו בהתנגדות וקיימו תיאום ביטחוני עם האויב", כדבריו.

ביטוי לכך ניתן למצוא גם בדבריו של ג'מאל ג'ראח, בעברו בכיר בזרוע הצבאית של חמא"ס וכיום ממלא מקום מפקד משטרת חמא"ס, אשר מסר בהודעה לתקשורת לאחר מבצע "עופרת יצוקה" (אתר "פאלמדיה"): "המשטרה השתתפה שכם אל שכם עם ההתנגדות וסייעה לה להגן על אדמת עזה. המשטרה אף הצליחה להגן על עורף ההתנגדות על ידי מעקב אחר הסוכנים, רדיפתם והבאתם למעצר".

במהלך מבצע "עופרת יצוקה" נעצרו לחקירת שירות הביטחון הכללי פעילי חמא"ס מהרצועה, אשר מסרו בחקירותיהם מספר דוגמאות לתפקוד הכפול של אנשי משטרת החמא"ס:

סיכום

משטרת חמא"ס – המהווה חלק אינטגראלי מהמערך הביטחוני של שלטון חמא"ס ברצועה – מורכבת ברובה מפעילי טרור צבאיים של הזרוע הצבאית של חמא"ס, "גדודי עז אלדין אלקסאם". וכך, הגם שבשגרה עוסקת המשטרה בפעילות שיטור, בשמירה על הסדר הציבורי ובטיפול בפשיעה ובפלילים, בפועל אנשיה נותרו חלק מהמערך הלוחם של חמא"ס, והם לוקחים חלק בפעילות צבאית נגד כוחות צה"ל, החל מתצפיות על תנועת הכוחות וכלה בביצוע ירי לעברם ובפעולות טרור נגד ישראל.

24.2.2024 14:55:43