24.2.2024 15:30:53
קריירה בשב"כ

סקירה בנושא "אלקאעדה" וחדירת רעיונותיה באזורנו

סקירה בנושא "אלקאעדה" וחדירת רעיונותיה באזורנו
16/12/2008

עיקרי אידיאולוגיית הארגון

ארגון "אלקאעדה", מייסודם של אסאמה בן לאדן ואימן אלט'ואהירי, כארגוני "ג'האד עולמי" נוספים, שואף להפיץ את האסלאם ולהקים ח'ליפות אסלאמית, קרי – שלטון על פי ההלכה הדתית האסלאמית, שיחול על כל המדינות בעולם.

מבחינה אידיאולוגית "אלקאעדה" מתבסס על האסכולה הסלפית באסלאם הסוני, הרואה בימי ראשית האסלאם "תור הזהב", שיש לשחזר ולחזור אליו בתקופה הנוכחית. על פי תפיסת "אלקאעדה" על כל מוסלמי חלה החובה להשתתף ב"ג'האד", כדי להחזיר את האסלאם למקום הראוי לו. המאבק מכוון נגד "הכופרים", שעמם נמנים לא רק "הלא מוסלמים", אלא גם משטרים ערבים ומוסלמיים, שאינם פועלים בדרך האסלאם הנכונה, קרי – נוטים לכיוון המערב (וישראל), ומבקשים לאמץ את דרכו. "אלקאעדה" דוגל בלחימה טוטאלית וללא פשרות באויביו, ולפיכך בראייתו, כל האמצעים כשרים להשגת המטרה, ובכלל זאת, השימוש בנשק בלתי קונבנציונאלי, פגיעה באזרחים, כולל נשים וילדים וכד'.

מקומם של ישראל והיהודים בתפישת הארגון

המאבק כנגד היהודים וישראל תופס, מאז הקמת הארגון, מקום מרכזי במשנתו האידיאולוגית. בפברואר 1998 הכריז אסאמה בן לאדן על הקמת "החזית האסלאמית העולמית נגד היהודים והצלבנים", והנהגת הארגון מעודדת ביצוע פיגועים כנגד יהודים ברחבי העולם, ומשקיעה מאמצים בקידום פיגועים כנגד יעדים ישראליים.

בהקשר זה יוזכרו:

היהודים, וישראל בפרט, הפכו לאויב מרכזי, מכיוון שהם מחזיקים באדמה מוסלמית קדושה, ופועלים כנגד תושביה הפלסטינים.

בשנה האחרונה תפסה ישראל מקום מרכזי ב"סדר היום" התקשורתי של הארגון, דבר שבא לידי ביטוי במספר ההתבטאויות נגדה ובחריפותן. כך, בנאומיהם הרבו אסאמה בן לאדן, מנהיג "אלקאעדה" וסגנו, אימן אלט'ואהרי להזכיר את הזירה הפלסטינית כ"אדמה מוסלמית שיש לפעול לשחרורה ואשר לאיש אין רשות לוותר עליה", והתייחסו לאירועים עדכניים שהתחוללו בה.

בלטו, בהיקשר זה, 2 נאומים של בן לאדן, שפורסמו בחודש מאי האחרון (16 ו 18- במאי 2008), ואשר עסקו, באופן בלעדי, בנושא הישראלי-פלסטיני. בנאומים אלה קרא בן לאדן "לקיים ג'האד לשחרור פלסטין, להילחם להסרת המצור מעל הרצועה, וכן להיאבק במשטרים הערביים". בן לאדן תקף את מדינות המערב ואת הממשלות הערביות על תמיכתן בישראל, וציין את חשיבותה של הזירה הפלסטינית במשנתה של "אלקאעדה". בשטח - חלה עלייה ניכרת בחדירתם של רעיונות "הג'האד העולמי", בעיקר ברצועת עזה, שם אמצו גורמי טרור פלסטיניים את האידיאולוגיה הג'האדית כמניע לפעילותם כנגד יעדים ישראליים ומערביים. השתלטות חמא"ס על הרצועה לא הביאה לבלימת התפשטות פעילותם של ארגוני" הג'האד העולמי" שם.

ב-איו"ש ובישראל מתרחבת החשיפה לאידיאולוגיית "הג'האד העולמי"/"אלקאעדה", בעיקר באמצעות האינטרנט. לפיכך, ניכרת עלייה במספר המקרים בהם פעילים בודדים יוצרים קשר עם פעילי "ג'האד עולמי"/"אלקאעדה" ברחבי העולם וברצועה, משתלבים בפעילות ההסברתית של הארגונים, ומעורבים בפעילות מבצעית אשר מטרתה ביצוע פיגועים כנגד יעדים בישראל.

האינטרנט ככלי הסברתי ומבצעי עבור ארגוני "הג'האד העולמי"

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בשימוש בתווך האינטרנטי ע"י גורמי "הג'האד העולמי". מספר אתרים, כדוגמת "אלחסבה", "אלאחלאצ", "אלנצרה" וכיו"ב יוצרים, למעשה, את "הקהילה הג'האדית הוירטואלית הכלל עולמית", המאפשרת יצירת קשר מיידי בין פעילים מכל העולם.

השימוש בפורומים שונים מהווה תווך תשתיתי עבור עולם התעמולה הג'האדית מאחר והוא מאפשר למיליוני מוסלמים גישה מיידית ונוחה למידע אודות האידיאולוגיה של "הג'האד העולמי" בכלל, ושל "אלקאעדה" בפרט. הגולש נחשף למידע אותו מפרסמים הארגונים לתועלת פעיליהם ותומכיהם, ובכלל זאת, רשימת הפיגועים שביצע "אלקאעדה" בזירות השונות; מידע על אופן הכנת חומר נפץ, הדרכים להקמת קבוצת טרור, שמירה על בטחון הקבוצה מפני חדירה מודיעינית וכד'.

בנוסף, הפורומים ברשת האינטרנט מאפשרים למשתתף בהם להצטרף לרשתות חברתיות, המבוססות על אידיאולוגיית הג'האד, ועל כן הם מהווים מוקד משיכה לנוער המוסלמי. משתתפי הפורומים מושפעים, ביתר שאת, מן התכנים אליהם הם נחשפים בו, ומקצינים את עמדותיהם ופעילותם. התוצאה – הפורומים מהווים מאתר של צעירים פונדמנטליסטים, הנגיש עבור גורמי הטרור ב-חו"ל לטובת איתור, גיוס, ודחיפה לפעילות טרור בישראל וב-חו"ל.

רצועת עזה: מיסודם של ארגוני "ג'האד עולמי" מקומיים

ברצועת עזה פועלים מספר ארגוני טרור תחת אידיאולוגיית "הג'האד העולמי"/"אלקאעדה".

הארגון הוותיק ביותר בתחום זה הוא "צבא האסלאם" בראשותו של ממתאז דע'מש. פעיליו של הארגון השתתפו בפיגוע בכרם שלום, במהלכו נחטף גלעד שליט לרצועה (יוני 2006 ); חטפו את העיתונאי הבריטי אלן גונסטון (יולי 2007 ) ואף תכננו לפגוע בטוני בלייר, שליח "האיחוד האירופי" במהלך ביקורו ברצועה (יולי 2008 ). פעילי "צבא האסלאם" ממשיכים בתכנוניהם לקידום פיגועי איכות כנגד יעדים ישראליים.

לצד "צבא האסלאם" הוותיק יותר, בשנה האחרונה, החל לפעול ברצועה ארגון המתקרא "פתח אלאסלאם באדמת אלרבאט", המזוהה עם "פת'ח אלאסלאם" בלבנון. גם גוף זה שם לו למטרה לפעול לביצוע פיגועים ביעדים ישראליים ומערביים. ברצועה פועלים גם מספר גופים קטנים נוספים תחת אידיאולוגיה זו, ופעילותם באה לידי ביטוי בפעילות תעמולה להפצת רעיון הג'האד ובפעילות מבצעית בהיקף מצומצם, והיא מכוונת בחלקה גם נגד אוכלוסיית הזרים/לא מוסלמים (תקיפת בית הספר האמריקני ומוסדות נוצריים) וכן נגד אורח חיים "חילוני" מדי לתפיסתן (תקיפת בתי קפה אינטרנט, חופים מעורבים וכד').

פעילי הארגונים השונים עומדים בקשר עם פעילי "ג'האד עולמי" בכירים ברחבי העולם ומסתייעים בהם לצורך פעילותם המבצעית. דוגמא לכך הוא יוסף מקדאד ,יליד ,' 87 תושב מחנה הפליטים שאטי ברצועה, אשר הורשע לאחרונה, ונדון ל 6- שנות מאסר בגין פעילותו להקמת שלוחה של "אלקאעדה" ברצועה, במטרה לפעול צבאית כנגד יעדים ישראליים. מקדאד ונוספים פעלו להפצת האידיאולוגיה, עמדו בקשר אינטרנטי עם פעילי "אלקאעדה" בעולם, ואף קיימו מפגש עם פעילי הארגון בסעודיה, מהם קיבלו מימון לפעילותם.

נוסף על האמור לעיל, בעקבות פריצת מעבר הגבול בין הרצועה למצרים (פברואר 2008 ) חדרו לרצועה פעילי טרור זרים, המזוהים עם ארגוני "הג'האד העולמי". הללו חברו אל תשתיות הטרור ברצועה והם מסייעים בשדרוג תשתיות הטרור המקומיות.

איו"ש: ריבוי מזדהים עם אידיאולוגיית "הג'האד העולמי" הנכונים לפעול בשמה

נראה, כי בחודשים האחרונים חלה עליה במספר הפעילים תושבי איו"ש המזוהים עם אידיאולוגית "הג'האד העולמי", ונכונים לפעול בשמה. לפי שעה, הפעילים השונים טרם חברו לכדי תשתית, ופעילותם מוכוונת בעיקרה ע"י גורמי "ג'האד עולמי" בעולם וברצועה באמצעות הפורומים האינטרנטיים. הללו מהווים, עבור פעילי "הג'האד העולמי"/אלקאעדה", ברחבי העולם, מאתר איכותי לגיוס סוכני תעמולה להפצת רעיונות הג'האד, לאיסוף מידע על המתרחש בישראל ולעידוד הפעילים לביצוע פעילות צבאית.

דוגמא בולטת לכך הוא חסן קריע, תושב אבו דיס, יליד 1987 , כנגדו הוגש לאחרונה כתב אישום בגין הקמת חוליה צבאית על בסיס רעיונות "אלקאעדה" במטרה לפעול כנגד יעדים בישראל, ובגין ייצור מטען וחומרי נפץ בהתאם להנחיות אותן איתר באתרי אינטרנט מזוהי "ג'האד עולמי". קריע קיים קשר עם פעיל של "הג'האד העולמי" בחו"ל, ממנו ביקש - באמצעות הפורומים - מימון לפעילות חולייתו, וטרם מעצרו, אף הציע באמצעות אחד מאתרי האינטרנט, מידע הכולל מפות ותמונות אשר יוכל לסייע בפגיעה בנשיא בוש בעת ביקורו בישראל.

ישראל: גידול במספר ההתארגנויות המזדהות עם אידיאולוגיית "הג'האד העולמי"

בעת האחרונה נחשפו שורה של מקרים בהם התארגנויות של ערבים אזרחים ישראלים אשר תמכו באידיאולוגיה אסלאמית קיצונית והיו בעלי כוונות לביצוע פעילות טרור כנגד יעדים בישראל.

כך באחרונה, הוגשו כתבי אישום כנגד שני צעירים בדואים, תושבי רהט, אשר הודו בחקירתם כי במסגרת פעילותם בפורומים מזוהי "ג'האד עולמי" עמדו בקשר עם פעילים בארגונים אלה, והעבירו להם מידע אודות יעדים אפשריים לביצוע פיגועי התאבדות בישראל. בין היעדים: בסיסי צה"ל, אתרי בילוי באילת, תחנה מרכזית בבאר שבע, תחנת הרכבת בלהבים, תחנת הכוח באשקלון, מגדלי עזריאלי בתל אביב, נמל התעופה "בן גוריון" ועוד. כן מסרו השניים מידע על מקומות אופציונאליים בהם יוכלו מפגעים להסתתר, אספו מידע באינטרנט על אופן הכנת חומר נפץ ואמל"ח וסייעו בהפצת חומרי תעמולה והסתה לביצוע פיגועים כנגד יעדים ישראליים ומערביים.

דוגמה נוספת היא קבוצה של שישה צעירים: אזרחים ישראלים ותושבי מזרח ירושלים, חלקם סטודנטים באוניברסיטה העברית, אשר חברו לכדי קבוצה דתית סגורה, שפעלה באזור ירושלים, ותכננה להקים תשתית של "אלקאעדה" בישראל. הקבוצה נהגה להיפגש במסגד אלאקצא בהר הבית והחלה בתכנון הקמת התשתית במטרה ליישם את אידיאולוגית הג'האד. הקבוצה ניזונה מתכנים אסלאמיים קיצוניים, אשר הופצו באתרי האינטרנט השונים, ובמחשביהם של חלקם נמצאו הוראות להכנת מטעני חבלה וחומרי נפץ, אשר מקורם ברשת האינטרנט. אחד מהם, מחמד ניג'ם, הודה כי בינואר 2008 החליט לבצע פיגוע בו יופל מסוק של אישיות בכירה, הנוחתת במנחת ליד האוניברסיטה העברית, סמוך למקום מגוריו. באותה תקופה ביקר בישראל הנשיא בוש, ונג'ם, שהסריט במכשיר הטלפון הסלולארי שברשותו מסוקים הממריאים ונוחתים במנחת הציג בפורום אינטרנט ג'האדי, שאלה לגבי האפשרות להפיל את מטוסו של הנשיא בוש. כנגד השישה הוגשו לאחרונה כתבי אישום.

בראשית 2008 הוגשו כתבי אישום כנגד שני צעירים דתיים, ערבים ישראלים מג'לג'וליה, אשר פעלו בהשראת רעיונות "הג'האד העולמי"/"אלקאעדה". בחקירתם הודו הפעילים כי ניסו להוציא אל הפועל מספר פיגועים, לרבות: ניסיונות לדקור חייל בצומת כפר קאסם, לחטוף ממנו את נשקו ולבצע פיגוע ירי לעבר חיילים, וכן תכננו לדקור את השומר בכניסה ליישוב שדי חמד, לחטוף את נשקו ולבצע פיגוע ירי בישוב. השניים אף הודו בהכנת מטעני חבלה מאולתרים, אותם למדו להכין באמצעות האינטרנט.

24.2.2024 15:30:53