24.2.2024 14:03:57
קריירה בשב"כ

חזון, ייעוד וערכים

חזון: 
להקדים בכל זמן ומקום, 
בזכות אנשים בעלי תחושת שליחות, 
למען ביטחון מדינת ישראל. 


ייעוד: 
שירות הביטחון הכללי מופקד על שמירת ביטחון המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, מפני איומי טרור, ריגול, חתרנות, חבלה וחשיפת סודות מדינה; כן יפעל השירות לשמירה ולקידום של אינטרסים ממלכתיים חיוניים אחרים לביטחון הלאומי של המדינה, והכל כפי שתקבע הממשלה ובכפוף לכל דין. 


ערכים: 


ממלכתיות
נשרת את מדינת ישראל מתוך תחושת שליחות ואהבת הארץ, נהיה מחויבים לחוקיה ולמשטרה הדמוקרטי, ונייצג בכבוד ובנאמנות את המדינה, קהילת הביטחון והארגון. 


יושרה
נהיה מחויבים לעליונות האמת, לאמינות, לכנות ולהגינות, ונפעל מתוך שלמות פנימית ותיאום בין מחשבה למעשה. 


רעות
נגלה אמון, אחווה וערבות הדדית, נפעל בשיתוף ובפתיחות, וננהג באיכפתיות, בסובלנות ובכבוד כלפי האחר. 


תעוזה
נפגין יוזמה, חדשנות ויצירתיות, נפעל באומץ ובנחישות ונהפוך את הבלתי-אפשרי לאפשרי. 


ריסון הכוח
נשתמש בסמכויות ובכלים העומדים לרשותנו באופן מושכל ומידתי, רק לשם מילוי תפקידנו, ובהקפדה על איזון בין צורכי הביטחון לבין כבוד האדם וזכויות הפרט. 


הטלת ספק
נשמור על ענווה, צניעות ופתיחות לדעות אחרות - בחשיבה, במהלך גיבוש עמדה מקצועית ובתהליכי קבלת החלטות. 


שמירת הסוד
נקפיד על התנהלות חשאית ונגן על נכסי הארגון, שיטות הפעולה ואנשיו מפני חשיפה.

 

וַיֹּאמֶר, כְּתֹב חָזוֹן, וּבָאֵר עַל-הַלֻּחוֹת--לְמַעַן יָרוּץ, קוֹרֵא בוֹ.​

(חבקוק ב', ב) 

 


ראש שירות הביטחון הכללי

 

24.2.2024 14:03:57