תופעת זיוף אישורים רפואיים לצורך כניסה מהרצועה לישראל

<div></div>


הגדר המקיפה את רצועת עזה והפעילות הישראלית לסיכול הברחות גבול מציבות קושי אמיתי בפני ארגוני הטרור ברצועה, להוצאת מפגעים לביצוע פיגועי טרור בישראל.
בשנה האחרונה מזוהה מאמץ מוגבר של פלסטינים ברצועה לניצול התווך ההומאניטארי לצורך כניסה לישראל, תופעה אשר צברה תאוצה החל מהשתלטות חמא"ס על הרצועה (יוני 2007).

בשנת 2008 הונפקו למעלה מ-13,700 היתרי כניסה לישראל לצורך טיפול רפואי (לציין, כי המספר מציין את מספר ההיתרים שהונפקו, ולא את מספר תושבי הרצועה שנכנסו לישראל, כאשר אפשר שחלק ממקבלי ההיתרים נכנסו לישראל מספר פעמים במהלך 2008).
באחרונה ניכרת "עליית מדרגה" בכל הקשור לזיוף  מסמכים רפואיים, עד כי ניתן לומר כי תחת שלטון חמא"ס ברצועה פורחת "תעשייה" משגשגת של השגת אישורים רפואיים כוזבים. לרוב, ניתן להשיג – תמורת תשלום – אישור רפואי כוזב מצד רופאים המשתפים פעולה בנושא זה, ולעיתים מושג האישור הרפואי תוך התחזות לחולה או הזדהות בתיעוד של חולה.

 

דוגמאות מהשנה האחרונה
להלן מספר דוגמאות מהשנה האחרונה:

• השאם מחמד שוא, תושב הרצועה, יליד 1974, בעל היסטוריה של שהיה בלתי חוקית בישראל,  ניסה להיכנס לישראל לצרכים פרטים באמצעות אישור רפואי מזויף. הודה בתחקורו (נובמבר 2008) במעבר ארז כי כלל אינו חולה וכי השיג את אישור הכניסה לישראל לצורך טיפול בעיניו באמצעות מכר שלו הסובל מבעיות עיניים. המכר הזדהה בפני הרופא בתעודת הזהות של שוא, וקיבל הפניה להמשך טיפול רפואי בישראל על שמו.
• נאצר אחמד ע'נים, תושב הרצועה, יליד 1971, שהה בישראל כשוהה בלתי חוקי מדצמבר 2007 ועד יולי 2008, לאחר שיצא לישראל בהיתר הומניטארי כמלווה של אחיו, שנדרש לטיפול כירורגי בבית חולים "מקאצד" בירושלים. בתחקורו (יולי 2008) הודה כי הפנייתו של אחיו הייתה פיקטיבית ונרכשה תמורת תשלום, וכי בפועל יצאו השניים לישראל לצורכי עבודה.
• דארין אבו רזק, תושבת הרצועה, ילידת 1983, הגישה בקשה לכניסה לישראל לטיפול בבעיית כליות. בתחקורה הודתה (יולי 2008) כי אינה חולה כלל, וכי ביקשה לצאת מהרצועה כדי לעבוד בראמאללה.
• טלעת ג'מיל עבד אלנבי, תושב הרצועה, יליד 1974, הגיש בקשה לכניסה לישראל לצורך טיפול רפואי בבית חולים "מקאצד" בירושלים. בתחקורו הודה (יוני 2008) כי המסמכים הרפואיים שברשותו מזויפים, וכי הם נרכשו תמורת 3,000 ₪. הוא ציין כי מעוניין לצאת ל-איו"ש כדי להינשא שם.
• חסן עזמי גנדיה, תושב הרצועה, יליד 1962, הודה בתחקורו (יוני 2008) כי אינו סובל מבעיה רפואית, וכי כל רצונו הוא להיכנס לישראל כדי לעבוד. את ההפניה ואישורי המחלה הפיקטיביים השיג תמורת תשלום.   
• ריהאם אברהים נחאל, תושבת הרצועה, ילידת 1984, הוחשדה במעבר, בין היתר, מכיוון שבאישורים שהציגה נפלו טעויות. בתחקורה הודתה (יוני 2008) כי למעשה אינה חולה, אך מעוניינת לצאת לחו"ל כדי להצטרף לארוסה, וכי אביה – רופא במקצועו – סייע לה לקבל הפניה פיקטיבית לבדיקות בירדן.

תצוין דוגמה נוספת,של מפגע (שדינו נגזר בשנה האחרונה), שצויד בידי "הג'יהאד האיסלאמי" באישורים רפואיים מזויפים, במטרה לאפשר כניסתו לישראל לביצוע פיגוע התאבדות. להלן הפרטים:

סמיח בן מאהר חדאד, תושב זייתון/עזה, יליד 1985, נעצר במחסום ארז ( מרץ 2006) לאחר שניסה להיכנס לישראל באמצעות מסמכים רפואיים מזויפים במטרה לבצע פיגוע התאבדות במקום הומה אדם. חדאד צויד על ידי "הג'יהאד האסלאמי" במסמכים רפואיים לפיהם הוא זקוק לטיפול רפואי בביה"ח "מקאסד" בירושלים. זאת, מבלי שעבר כל בדיקה רפואית, ו/או נזקק לטיפול רפואי כלשהו. בנוסף, חדאד הודה בחקירתו כי בינואר 2006 ביצע ירי תלול מסלול מרצועת עזה לעבר נחל עוז. ביולי 2009 נגזר דינו של חדאד : 20 שנות מאסר בפועל.

 

פוטנציאל הסיכון
יודגש כי, לצד הניסיונות לכניסה לישראל של פרטים לצרכים אישיים, כגון: עבודה בישראל, ביקור קרובים, נישואין וכד', המאמץ העיקרי הוא מצד ארגוני הטרור, המעוניינים להוציא לישראל מפגעים, כולל "משוטים" (קרי, מי שבשלב הראשון אינו מודע לכך שארגוני הטרור מנסים לנצל את כניסתו לישראל לביצוע פיגועים).

בנוסף, חותרים ארגוני הטרור בעזה לשדרג את יכולות הטרור של התשתיות ב-איו"ש וזאת, על-ידי שיגור פעילים ומדריכים, אשר יעבירו ידע ויסייעו בשיקום תשתיות הטרור ובבניית תאי טרור חדשים. 
פוטנציאל הסיכון הוא גבוה נוכח תקדימי העבר, בהם ראינו ניצול של חולים ו/או בעלי אישורים רפואיים לכניסה לישראל ובני משפחותיהם, אשר גויסו לביצוע פיגועים.

בין אלה יוזכרו:
• ופאא אלבס שנעצרה (יוני 2005) במעבר ארז כשעל גופה חגורת נפץ. אלבס הייתה מצוידת באישור רפואי אותנטי לטיפול בבית חולים בישראל, והתכוונה לבצע שם פיגוע התאבדות.
• פטמה זק ורודה חביב, 2 מפגעות מתאבדות, שהתכוונו לבצע פיגוע התאבדות כפול בתל אביב ובנתניה. נעצרו (מאי 2007) במעבר ארז, אליו הגיעו מצוידות  באישור רפואי כוזב באמצעותו התכוונו להיכנס לישראל לצורך ביצוע הפיגוע.  
יצוין, כי גם פלסטינים שנכנסו לישראל באישור רפואי כוזב לצרכים אישיים לכאורה, מהווים פוטנציאל לסיכון, שכן הם שוהים בישראל שלא כחוק, ועלולים להיות מנוצלים בידי ארגוני הטרור לביצוע פיגועים.

הסינון הקפדני מצד ישראל מאפשר לאתר ולמנוע כניסת מפגעים  פלסטינים לישראל בסיוע של אישורים מזויפים. אולם הדוגמאות והמקרים שהוזכרו לעיל ממחישים את פוטנציאל הסיכון מולו מתמודדת ישראל.