הרוגים מטרור פלסטיני בעימות הנוכחי (עד סוף 2015) ובהשוואה לשני העשורים שקדמו לו

<div></div>


​​​​