הרוגים מטרור פלסטיני בעימות הנוכחי (עד סוף 2009) ובהשוואה לעשור שקדם לו

<div></div>


מעודכן ל- סוף שנת 2009