חקירת אמיר מח'ול ועומר עבדו

בימים אלה נחקרת ע"י שירות הביטחון הכללי והיחידה הארצית לחקירות בינלאומיות במשטרת ישראל פרשייה ביטחונית, במסגרתה נעצרו אמיר חנא פארס מח'ול, יליד 1958 , תושב חיפה, אשר נעצר ב-6 מאי 2010. עומר רדואן סעיד עבדו, יליד 1960, תושב כפר כנא, אשר נעצר ב-24 אפריל 2010.


במרכז הפרשיה עומד אמיר מח'ול ,מנכ"ל אתג'אה (איחוד העמותות הערביות) ואיש ציבור בולט במגזר הערבי .מהודאתו בחקירה עולה כי במהלך שנת 2008 נפגש בדנמרק  –על פי תיאום מוקדם – עם סוכן מטעם ארגון חזבאללה. במעמד זה הביע מח'ול את הסכמתו לשמש כמקור מידע חשאי עבור הארגון, כמו כן קיבל משימות מטעמם.

לבקשת חזבאללה, ובהתאם להערכתו בדבר הנתונים הנדרשים לשם גיוס והפעלה ע"י הארגון, העביר מח'ול למפעיליו רשימת שמות ופרטים נוספים של אזרחים ישראלים: גברים ונשים מרחבי הארץ, אשר היו מוכרים למח'ול  על רקע פעילותו הציבורית. השמות והפרטים הועברו על ידי מח'ול  תוך ידיעה כי חזבאללה עשוי לנסות ולגייסם לטובת פעילותו.

יודגש, כי למעט השמות שהעביר ציין מח'ול גם הצעות קונקרטיות באשר לאופן יצירת הקשר עימם.
עוד על פי הודאתו בחקירה עלה כי מח'ול החל לקבל ממפעילו בארגון  רשימות של נושאים אשר חזבאללה מבקש לקבל מידע אודותיהם, ובתשובה העביר מח'ול מידע בנושאים הבאים:

  • מיקום  מתקני שב"כ בצפון הארץ כולל כתובת מדויקת ודרכי הגעה וסידורי אבטחה.
  • מיקומו של מפעל רפאל בצפון הארץ.
  • מיקומו של מתקן המוסד במרכז הארץ.
  • מידע הנוגע לבסיס נחשונים – זאת על בסיס תצפית שקיים לעבר הבסיס.
  • מידע על מקום בו, במהלך מלחמת לבנון השנייה, נפלו הטילים בעיר חיפה.
  • התייחסותו לגבי מקום מגוריו של ר' השב"כ – לאחר שניסה לברר פרטים בנושא.
  • מידע על הלכי הרוח בישראל, ועל מצב החברה בארץ - חולשותיה ועוצמותיה, וזאת על פי ניתוחים שביצע בעצמו.
  • עמידות החברה בישראל על רקע מלחמת לבנון השנייה והאפשרות למלחמה בעתיד.  במסגרת זו הצביע מח'ול על פגיעותו של העורף הישראלי ועל היותו נקודת חולשה בולטת, להערכתו.

על-פי הודאתו עולה עוד, כי מח'ול התבקש למסור מידע ביחס לנושאים נוספים, לרבות: סידורי האבטחה סביב ראש הממשלה ושר הביטחון,  אולם הוא   לא הצליח לאתר פרטים על נושאים אלה, ולפיכך מידע כזה לא הועבר למפעיליו.

על פי הודאתו של מח'ול, הקשר עם ארגון חזבאללה נוצר בסיועו של חסן ג'עג'ע, לבנוני החי כיום בירדן,  עימו עמד בקשר מזה מספר שנים. בשנת 2008, ולאחר שנודע למח'ול כי ג'עג'ע קשור לחזבאללה, הוא נענה  בחיוב להצעתו של ג'עג'ע לפגוש בסוכן חזבאללה באירופה, וכך החלה  העברת המידע מצדו לחזבאללה.
בעקבות מעצרם וחקירתם של מופעלי חזבאללה נוספים בישראל,  ונוכח חששו של מח'ול כי גם הוא ייעצר, הוא החליט לנקוט משנה זהירות, ובכלל זאת העברת המידע  במהלך פגישותיו עם חסן ג'עג'ע, מתוך כוונה כי האחרון יהיה זה שיעביר את המידע לחזבאללה.

כאמור, במסגרת הפרשיה נחקר גם עומר עבדו, תושב כפר כנא ,ד"ר לביוטכנולוגיה,  אשר הינו בעליה של חברה לתרופות על בסיס טבעי.
מהודאתו של עבדו בחקירה עולה, כי לפני כשנתיים הוא נפגש עם שליח של ארגון חזבאללה במהלך חופשתו במצרים, וזאת לאחר שמועד נסיעתו ופרטיה תואמו עם חסן ג'עג'ע, הנזכר לעיל. במהלך פגישה זו הוצע לעבדו לסייע לחזבאללה במסירת מידע על אודות מדינת ישראל, וכן הוצע לו לאתר אנשים נוספים, מקרב ערביי ישראל, היכולים לשמש מקורות מידע עבור חזבאללה. בתשובה מסר עבדו לפעיל החזבאללה את שמותיהם של 2 אזרחים ישראלים, וסוכם כי שמות נוספים יימסרו על ידו בהמשך.

לטענת עבדו, הוא סירב למסור מידע נוסף בעצמו, ואף לא המשיך בקשר עם נציג החזבאללה, שאותו פגש. עם זאת, הוא המשיך לעמוד בקשר עם ג'עג'ע, ואף נפגש עימו מספר פעמים.
על פי הודאתו של עבדו, טרם מעצרו הוא התבקש, על ידי חסן ג'עג'ע, לפנות בדחיפות לאמיר מח'ול, ולהעביר לו מסר לפיו עליו לעזוב באופן מיידי את גבולות ישראל. עבדו פעל כמבוקש.

​כנגד אמיר מחול מוגש היום כתב אישום בגין מגע עם סוכן חוץ, סיוע לאויב במלחמה וריגול חמור.
כנגד עומר עבדו מוגש היום כתב אישום בגין מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעות העלולות להיות לתועלת האויב.