ההבנות בעניין הפסקת מעורבותם בפעילות טרור של האסירים הביטחוניים בישראל

<div></div>


 1. מנהיגי האסירים הביטחוניים הכלואים בישראל, חתמו ביום שני, 14 במאי 2012, על התחייבות להפסקה מוחלטת של פעילות טרור, מתוך בתי הכלא בישראל והודיעו על סיומה של שביתת האסירים. זאת, בעקבות הבנות שגובשו בימים האחרונים, בתיווכן של מצרים ושל הרשות-הפלסטינית.

 2. התקדמות זו נתאפשרה בעקבות התחייבות שניתנה על ידי מפקדי האירגונים מחוץ-לכלא למנוע פעילות טרור כזו, ולאחר שניתן "אור ירוק" מצידם, למנהיגי האסירים הביטחוניים, לחתום על כתב-ההתחייבות.

 3. ע"פ כתב ההתחייבות, האסירים הביטחוניים יימנעו מכל פעילות אשר תהווה תמיכה מעשית בטרור , לרבות: גיוס אנשים לפעילות טרור, הנחייה,  מימון, תיאום בין מגוייסים , מתן סיוע למגוייסים וכיוצא בזה.

 4. מנהיגי האסירים הביטחוניים חתמו על כתב ההתחייבות בשמם של כל האסירים הביטחוניים, מכל האירגונים ובכל מתקני-הכליאה בישראל, ומצידם הוא יחייב גם אסירים  אשר ייעצרו  בעתיד.

 5. בתמורה להתחייבות זו, הסכימה ישראל, לבצע שורה של הקלות הנוגעות לתנאי המאסר של הכלואים. בין השאר להחזיר לאגפים הכלליים, אסירים המוחזקים כיום בתנאי הפרדה וכן לאפשר ביקורים מצד בני משפחות , מקרבה ראשונה, של  אסירים ביטחוניים מרצועת-עזה ומאיו"ש.
 6. ההבנות עם האסירים, גובשו ברוח הסכם קודם, שנחתם עמם במאי 2000. אז גובש ההסכם בתום סדרת פגישות דיסקרטיות וכובד על ידי הצדדים במשך תקופה ממושכת. 

 7. בכתב ההתחייבות הנוכחי שעליו חתמו מנהיגי האסירים נאמר כי  "פעילות נגד הביטחון שתבוצע מתוך בתי הכלא או חידוש שביתת האסירים בבתי הכלא בישראל, יביאו לביטול התחייבותה של ישראל לביצוע הקלות בתחומים הנ"ל".

 8. ברקע לחתימתו של ההסכם , מהלכים שהתבצעו מאחורי הקלעים במעורבותן הפעילה של מצרים ושל הרשות הפלסטינית ומנגנוני המודיעין שלהם. 

 9. מצידה של ישראל: ע"פ הנחיית הדרג-המדיני, נרתם שירות הביטחון הכללי להוביל את המהלכים לגיבושו של ההסכם,  בתיאום ובשיתוף-פעולה מלא עם שירות בתי הסוהר ועם המשרד לביטחון הפנים, אשר ניהלו את המשבר בתוך בתי הכלא הביטחוניים, לאורך כל התקופה. 

 10. לאורך כל הדיונים, הודגש כי האמצעים שישראל נוקטת כלפי האסירים הביטחוניים, הם כורח המציאות, לנוכח מעורבותם של אלה בפעולות טרור שהתרחשו בשנים האחרונות בישראל. אמצעים אלה עולים בקנה אחד עם דרישות הדין הבינלאומי והאמנות הבינלאומיות.

 11. ​כאמור, מעורבות נוספת של אסירים ביטחוניים בפעולות טרור, תביא להפעלתם מחדש של אמצעים אלה ולביטולן של ההבנות.