פרשיית הדלפת מידע מסווג

בתאריך 28 נוב' 08 פורסמה בעיתון "הארץ" כתבת תחקיר גדולה תחת הכותרת "מכירת חיסול". במסגרת הכתבה פורסמו מסמכים צה"ליים מסווגים. מכתבה זו ומפרסומים נוספים של העיתונאי אורי בלאו עלה החשד כי מחזיק ברשותו מסמכים מסווגים ביותר של צה"ל.


אילוסטרציה

לאור החשד להדלפת מידע מסווג, ולבקשת הרמטכ"ל ובאישור היועץ המשפטי לממשלה, פתחו שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל וצה"ל בחקירה. מטרת החקירה הייתה החזרת המסמכים המסווגים ואיתור הגורם אשר הוציאם מצה"ל שלא ברשות ובסמכות, זאת בכדי למנוע דליפת חומר מסווג והגעתו לידי גורמים לא מוסמכים.

שב"כ החל לחקור הפרשייה מתוקף סמכותו וחובתו בהתאם לחוק שירות הביטחון הכללי וייעוד השירות הקבוע בחוק בשמירה עלל סודות המדינה. כל אחד משלבי החקירה בוצע בליווי צמוד של פרקליטות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה ותחת ביקורת שיפוטית של בית המשפט. גורמי ביטחון מידע בצה"ל מעורבים בחקירה בהיבטים הנוגעים להם.  

מתחילת שנת 2009 החלו גורמי החקירה לבצע פעולות חקירתיות שונות לאיתור המדליף ולהחזרת המסמכים המסווגים לרשות גורמי הביטחון. במסגרת זו, ולאחר שהתברר כי ברשות העיתונאי אורי בלאו מצויים מסמכים מסווגים שעצם החזקתם מהווה סיכון לבטחון המדינה - התבקש, במהלך אוגוסט 2009 העיתונאי אורי בלאו ע"י השב"כ להשיב את החומרים המסווגים שברשותו.


לאור הרצון לשמור על חופש העיתונות, ובמטרה לכבד את חיסיון המקורות העיתונאיים, נוהל בצעד חריג, משא ומתן בין באי כוחו של אורי בלאו לבין השב"כ שבמסגרתו גובש הסדר שעיקריו:

  • הפקדת המסמכים הסודיים.
  • המסמכים שיפקיד לא יהוו בסיס לחקירה פלילית כנגדו.
  • לא ייחקר כחשוד ולא ישאל על מקורותיו.
  • ככל שיאותר חשוד בהדלפה, המסמכים לא יהוו ראיה כנגד החשוד.
  • הובהר והוסכם  כי אין באמור לעיל כדי להתיר לבלאו להחזיק ברשותו או בשליטתו מסמכים סודיים כלשהם.
  • אם ירצה להסתמך בעתיד על המסמכים, תקוים התייעצות בין עו"ד העיתונאי ליועץ המשפטי של השב"כ. 


בסוף ספט' 09 ובהמשך להסדר שגובש, העביר אורי בלאו לשב"כ כ-50 מסמכים מסווגים של צה"ל שהיו ברשותו.  בהמשך ובאישור בלאו הושמד בנוכחותו מחשבו האישי, שעל גביו שמר את המסמכים ומומנה לו רכישת מחשב חדש.


במהלכי חקירה נוספים לאיתור המדליף -  אותרה ענת קם - אזרחית ישראלית, תושבת ת"א, ילידת 19877.


מחקירתה של ענת קם עלה כי בעת שירותה הצבאי בלשכת אלוף פיקוד המרכז, תחילה כפקידת לשכה ובהמשך כעוזרת רל"ש אלוף הפיקוד, בין השנים 2005-2007 , אגרה במחשבה הצה"לי אלפי מסמכים מסווגים.

מס' ימים טרם שחרורה הצבאי, ביוני 2007, צרבה בבסיסה על גבי CD את כלל החומרים המסווגים ששמרה במחשבה. מדובר על למעלה מ-2000 מסמכים.

חקירתה עלה עוד כי את כלל המידע המסווג שהוציאה מהצבא, שמרה לאחר שחרורה על גבי מחשבה הפרטי בביתה וזאת מתוך מודעות מלאה לכך שמדובר בעבירה חמורה.

מדובר במסמכים רבים מכל רמת הסיווג, לרבות מסמכים בסיווג "סודי ביותר", הכוללים מגוון רב של נושאים וביניהם - מבצעים מיוחדים, פקודות מבצעיות, הערכות מצב מבצעיות ומודיעיניות, סיכומי פורום מטכ"ל, פעילות ביטחון שוטפת, מסמכים בתחום האמל"ח בצה"ל, סדרי כוחות ועוד.

להערכת גורמי בטחון מידע בצה"ל חשיפת המסמכים לגורמים עוינים  עלולה להביא לפגיעה ממשית וחיי אדם וסיכון בטחון המדינה.

בקיץ 2008 עניינה ענת קם עיתונאי נוסף אודות חומר זה. על אף שהביע עניין לקבלו, לא עלה לבסוף בידיה להעביר את החומר אליו.

במהלך ספט' אוק' 2008 העבירה ענת קם לעיתונאי אורי בלאו מספר גדול ביותר של מסמכים מסווגים.

בתאריך 14 ינו' 2010 הוגש כנגד ענת קם כתב אישום בגין ריגול חמור - מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, ואיסוף והחזקת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה.

לאור הפער הקריטי בין מספר המסמכים שמסר אורי בלאו לשב"כ ( כ - 50 מסמכים) לבין הכמות הרבה שהועברה לו ע"י ענת קם,  אושר, על דעת פרקליטות המדינה, לזמן את בלאו לחקירה על מנת להשיב לשב"כ את כלל החומר המסווג אשר נמצא בידיו שלא ברשות, שכן, עצם המצאות חומר מסווג ברשותו יש בו בכדי לסכן את ביטחון המדינה ומהווה עברה על החוק.

אורי בלאו שוהה בחו"ל מאז דצמ' 2009. מזה מספר שבועות מתנהל מו"מ בין פרקליטות מחוז ת"א לבין בא כוחו של אורי בלאו, מתוך כוונה לקבל את כלל המסמכים המסווגים אשר נמצאים ברשותו של בלאו, שלא ברשות ובניגוד לחוק.

ביום 6 אפר' 2010 הוברר כי המו"מ הגיע למבוי סתום וכי לא הושגה הסכמה עם בא כוחו של אורי בלאו.

​להדגיש כי הימצאות מסמכים מסווגים ורגישים אלו בידי גורמים שאינם מוסמכים וללא כל פיקוח ושליטה מהווה מעבר למעבר על החוק, פגיעה ממשית לביטחון המדינה. הגעת מסמכים אלו, אף מקצתם, לידי האויב או לגורמי מודיעין זרים, עלולה לגרום לנזק בטחוני חמור וממושך לביטחונה של ישראל.