סוכלו פיגועי חטיפה בהכוונת אסירים ביטחוניים

בשלהי 2013 – תחילת 2014 אותרו 11 מקרים בהם הניעו כלואים ביטחוניים פעילים בשטח לביצוע פיגועי חטיפה של חיילים ואזרחים ישראלים. מדובר בעלייה משמעותית


החל מספטמבר  2013 אותרו ונחשפו על ידי שירות הביטחון הכללי, בשיתוף פעולה עם שירות בתי הסוהר, 11  מקרים בהם הניעו כלואים ביטחוניים פעילים בשטח לביצוע פיגועי חטיפה של חיילים ואזרחים ישראלים.

חלק גדול מן המקרים שנחשפו/ סוכלו במהלך תקופה זו, הונעו על ידי כלואים, למטרות מיקוח לשם שחרורם. במחצית מן המקרים, הפעילות נעשתה בהובלת מחבלים כלואים מהפת"ח, ובשאר המקרים מחמאס ומהארגונים האסלאמיים. כנגד חלק מהמעורבים, נפתחה חקירת שב"כ.

במרץ 2014 נחשפה התארגנות של אנשי פת"ח, אשר תכננה, בסיוע בני משפחותיהם, לבצע פיגוע חטיפה. יוזכר כי, בחודש ספטמבר 2013 בוצע פיגוע חטיפתו של החייל תומר חזן ז"ל.  פיגוע זה הונע על ידי נור אדין עמר, פעיל תנזים/פת"ח, הכלוא משנת 2003, מול אחיו, נדאל עמר. תכליתו של הפיגוע הייתה לנהל מו"מ לשחרור אסירים, אך זו לא מומשה, על-רקע מעצר החוטפים על ידי שב"כ ומציאת גופתו של החייל.