עונשי מאסר כבדים למובילי פעילות חמאס בי-ם

בגזר הדין כתב בית המשפט כי ביצוע העבירות פגע בביטחון המדינה ובביטחון תושביה, וכי אין מדובר בארגון טרור זוטר, אלא בארגון ששם לו למטרה להשמיד את מדינת ישראל.


במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל מחוז ירושלים נעצרו בשנת 2011 פעילים בכירים בחמאס ירושלים. בחקירתם של פעילים אלה בשירות הביטחון הכללי ובמשטרת ישראל נחשף, כי הם שימשו כמפקדה חשאית של חמאס בירושלים אשר פעלה לגיוס כספי טרור מחו"ל ולחיזוק אחיזתו של חמאס בקרב האוכלוסייה במזרח ירושלים.

מפקדה זו, אשר התנהלה בחשאיות מוחלטת, הייתה אחראית לתקצוב פעילויות חמאס בעיר, ותחתיה פעלו מספר ועדות ייחודיות, שהוציאו אל הפועל פעילות חברתית, דתית וחינוכית ענפה מטעם חמאס. כל זאת, במטרה ליצור הזדהות עם חמאס, ולהביא לחיזוק מעמדו ולהידוק אחיזתו בקרב התושבים.

לצורך קידום ומימון פעילות חמאס בירושלים פעלו הבכירים לגיוס כספים מחו"ל. בפועל, מדובר בהכנסת כספי טרור בסך של כ-2.5 מיליון שקל, שנעשתה במרמה, תוך הצגת חוזים פיקטיביים ועבירות כלכליות, לרבות על החוק לאיסור הלבנת הון.   

יודגש, כי חמאס הרואה עצמו כישות מדינית, פעל לחיזוק אחיזתו בירושלים, הן מכוח הנחיה של הנהגת הארגון בחו"ל והן כחלק מחתירתו לביסוס מעמדו כגורם הדומיננטי באוכלוסייה הפלסטינית, כפי שנעשה ברצועת עזה. פעילות זו של חמאס, החותרת תחת הריבונות הישראלית בעיר ירושלים ומהווה "רוח גבית" לטרור, מבליטה את פוטנציאל הסיכון הנובע מפעילות אזרחית, המוצגת בטעות כתמימה ובלתי מזיקה, ובפועל טומנת בחובה סכנה גדולה. 

הנאשמים המרכזיים בפרשיה, יעקוב אבו עצב, כפאח סרחאן ואחמד עליאן הורשעו בספטמבר 2013 על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, בעבירות של פעילות בארגון טרוריסטי (עבירה לפי סעיף 2 לפקודה למניעת טרור, תש"ח 1948). כפאח סרחאן הורשע אף בעבירה של איסור פעולה ברכוש למטרות טרור (לפי סעיף 8(א) לחוק איסור מימון טרור, תשס"ח – 2005) ועבירה של איסור הלבנת הון (לפי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון תש"ס – 2000).

חומר הראיות הרב שהוצג לבית המשפט על ידי נציגי המדינה, הצביע על תמונה ברורה של פעילות מאורגנת והיררכית עליה פיקדו הנאשמים, אשר תחתם פעלו עשרות פעילים. זאת, תוך הפעלתם של מוסדות ייחודיים, מפגשים, קייטנות ושיעורי דת. עונשי מאסר כבדים הוטלו על הנאשמים המרכזיים בפרשה:

בחודש פברואר 2014 קבע בית המשפט בגזר הדין, כי מדובר בפעילות אסורה, שמטרתה השתלטות חמאס בירושלים על ידי קירוב לבבות, כביכול באמצעות פעילות חברתית, והדגיש את הממשק שבין הפעילות הארגונית החברתית לבין הפעילות הצבאית, כפי שעלה בחקירות הנאשמים.

בגזר הדין כתב בית המשפט כי ביצוע העבירות פגע בביטחון המדינה ובביטחון תושביה, וכי אין מדובר בארגון טרור זוטר, אלא בארגון ששם לו למטרה להשמיד את מדינת ישראל.

נוכח חומרת העבירות שביצעו הנאשמים הטיל עליהם בית המשפט עונשי מאסר כבדים: על אבו עצב וסרחאן, ראשי המפקדה נגזרו 7 שנות מאסר לריצוי בפועל, ועל אחמד עליאן 4.5 שנות מאסר בפועל.  בנוסף, הורה ביהמ"ש על חילוט של כ-30 אלף דולר כספי טרור, שנתפסו במהלך חקירה זו.