רשת הריגול הפולנית של בני הזוג פ'

בשנת 1954 גילה השב"כ רשת ריגול שפעלה עבור המודיעין הפולני. אולם, בשל המידור הטוב שהיה קיים בה, נאמנותם של מגויסיה ופעילותה החשאית, הקשר של הרשת עם המודיעין הזר נחשף רק בתחילת 1956.


אוזניות לקליטת שידורים שנתפסו על ראשו של מרגל זר בעודו קולט שידור ממפעיליו

מאפייני רשת הריגול

המאפיין הבולט של הרשת היה שמרבית חבריה היו קומוניסטים יהודים, ילידי גרמניה ללא כל זיקה לפולין. רובם היו פעילים בסקציה היהודית של המפלגה הקומוניסטית הפלסטינאית - פ.ק.פ., סקציה שנודעה בכינוי "אמת" ואחר כך כמק"ע – מפלגה קומוניסטית עברית.

 

 

 

מניעים ואידיאולוגיה

רובם ככולם גויסו על רקע אידיאולוגי, והאמינו כי הם פועלים עבור מסגרת קומוניסטית בין-לאומית כמו "תנועת השלום" (ארגון חזית קומוניסטי) או "הקומינפורם" (מסגרת על של התנועה הקומוניסטית הבינלאומית). רק ראשי הרשת ואחדים מן המגויסים ידעו כי הם מופעלים על ידי המ"ן הפולני, מאחר והיה להם מגע ישיר עם המפעיל הפולני של הרשת.

 

מקימת הרשת

מקימת הרשת והרוח החיה בה הייתה ע.פ., ילידת גרמניה שעלתה לארץ בשנת 1935, בהיותה כבת 16. בשנים הראשונות אחר עלייתה היא הייתה חברה במפלגה ציונית (מפא"י) ומדריכה בתנועת "הנוער העובד". את פעילותה הקומוניסטית החלה בסוף שנות השלושים. בסוף שנת 1940 נעצרה פ' על ידי הבריטים לאחר שפעילות קומוניסטית הוצאה אל מחוץ לחוק. פ' נאסרה למעלה משנה. לאחר שחרורה ועד לקום המדינה הייתה פ' פעילה בעיקר בארגוני חזית קומוניסטיים כמו "הליגה לידידות".

 

 

כיצד גויסה פ' על-ידי המודיעין הפולני?

ע.פ.
גויסה למודיעין הפולני כבר בסוף שנת 1947 – תחילת 1948 על ידי מ.ט., ששימש נספח עיתונות ואחר כך קונסול כללי בנציגות פולין בישראל. ט', יהודי שעלה לארץ ב-1938, היה בעברו פעיל פ.ק.פ. שם הכיר את השניים. מאוחר יותר חזר לפולין והפך להיות איש סגל משרד החוץ הפולני. במקביל שימש סייען פעיל של המודיעין הפולני.
ט' גייס את ע.פ. בפנייה ישירה עבור המודיעין הפולני תוך שהוא מציג זאת כפעילות עבור האינטרסים המשותפים של הגוש הקומוניסטי-מזרחי. פ' נענתה בהתלהבות. שבוע לאחר מכן היא הופגשה עם מפעילה הראשון – איש המודיעין הפולני שנמנה על סגל נציגות פולין בישראל.

 

 

 

הרשת מתחילה לפעול ולגייס פעילים נוספים

ע.פ.
גייסה,  בשם ה"קומינפורם", את בן זוגה (ואחר כך בעלה השני), ה.ט., אף הוא יליד גרמניה ופעיל קומוניסטי במק"ע. בהמשך הפך לשותף סוד באשר לזהות המודיעין הזר עבורו פעלו, ולדמות מרכזית בפעילות הגיוס והאיסוף של הרשת. הזוג החל בהמשך, לגייס ולהפעיל אנשים אותם הכירו מפעילותם הקומוניסטית. מרבית המגויסים היו יוצאי גרמניה שגויסו על רקע אידיאולוגי, ולא ידעו שהם מופעלים למעשה עבור המודיעין הפולני. בין המגויסים היו שניים שביתם שימש כדירת מפגש לע.פ. עם המפעיל הפולני. חלק מהמגויסים הישראלים הוחתמו על הצהרת התחייבות "לעשות הכל כדי להביא לניצחון מחנה השלום". המודיעין הפולני מימן את פעילות הזוג פ' במשכורת חודשית שנחשבה לגבוהה מאוד באותם הימים – כ-400 ל"י.

 

 

 

הכשרת בני הזוג בפולין
ביולי 1954, יצאו בני הזוג פ' לפולין, דרך צרפת ובלגיה. בפולין עברו שניהם קורס מודיעין מזורז במשך כשבוע. הרשת, בניהולם הפעיל של בני הזוג פ', עסקה באיסוף ידיעות מדיניות, כלכליות וצבאיות. אחת המטרות החשובות של המודיעין הפולני הייתה החדרת מגויסים למשרד החוץ הישראלי.

ניסיונות ההחדרה למשרד-החוץ
בין המגויסים היו שניים כאלה אותם ניסו הפולנים להחדיר למשרד-החוץ, ללא הצלחה. כמו כן הוטלה על הרשת משימה לאתר כמועמדים לגיוס זרים מארצות המערב השוהים בארץ, כולל עובדי נציגויות זרות, ולגייס לשירות המודיעין הפולני ישראלים העומדים לצאת לתקופה ממושכת לארצות המערב, או להגר אליהן. ה.פ. אף ניסה, בכיסוי עובד הסוכנות היהודית, לרכוש דרכונים זרים מעולים חדשים.

 • הניסיונות לאיסוף מידע על השב"כ
  הזוג ניסה לאסוף מידע על שב"כ, בדגש על איתור אנשי שב"כ בתפקידים מבצעיים. ברשותו של ה.פ. הייתה רשימה של כמה מספרי רכב ממשלתיים שנחשדו על ידם כרכבי שב"כ.
 • אופן הפעלת המגויסים
  הפעלת המקורות לפעולות האיסוף נעשתה בעיקר על ידי ה.פ.. במקרים בודדים בהם נראה היה למודיעין הפולני כי למגויס יש פוטנציאל של יכולת חדירה למשרד-החוץ, או שמדובר באדם ברמה גבוהה היוצא למערב, התקיים קשר ישיר בין המגויס למפעיל הפולני של הרשת. ידוע לפחות על מקרה אחד שבו מגויס של רשת פ' המשיך בקשר מודיעיני, עם הפולנים בחו"ל.
 • כיצד הועבר החומר למפעיל הפולני?
  החומר שבכתב הועבר לבית המפעיל הפולני או לביתם של עובדי נציגות אחרים על ידי ה.פ. בכיסוי חלוקת עיתון "ג'רוסלם פוסט". ע.פ. מסרה בעל-פה למפעילה בפגישותיה עמו בחדר המפגש, סקירות פוליטיות כלליות שהיו מבוססות על התקשורת הגלויה ורכילות פוליטית.
 • השב"כ חושף את הרשת
  השב"כ חשף את ההתארגנות בתחילת שנת 1954 ופיקח עליה. עם זאת, בשל המידור הטוב שהיה קיים בה, נאמנותם של מגויסיה ופעילותה החשאית, הקשר של הרשת עם המודיעין הזר נחשף רק בתחילת 1956.

מומלץ לעיון נוסף

 

 

המעצר והחקירה
עם מעצרם וחקירתם של בני הזוג פ' ונוספים באוקטובר 1956, התברר גם, כי למעשה חדל המודיעין הפולני להפעיל את הרשת כבר במרס 1956, בעקבות תקלה שארעה לאחד מפעיליה המרכזיים. איש זה איבד מעטפה ובה מסמכים שונים. אזרחית שמצאה את המעטפה העבירה אותה למשטרה. במעטפה נמצאה, בין היתר, רשימת מכוניות ממשלתיות וכן קבלות על שם ה.פ.

 

הלה זומן לחקירה במשטרה והכחיש כל קשר למסמכים האחרים ולרשימת המכוניות. דבר התקלה דווח על ידי ע.פ. למפעילה ובעקבות זאת ניתקו הפולנים את הקשר עם בני הזוג פ'.
בחקירה נחשפו כל הקשורים לרשת. שב"כ המליץ על העמדתם לדין של בני הזוג פ' ושלושה אחרים. ע.פ. טענה במשטרה לטוהר כוונותיה ל"גיוס אינפורמציה פוליטית נכונה" עבור הגוש המזרחי כנגד "ההשפעה האמריקאית שרצתה לרשת את האימפריאליזם הבריטי". ה.פ. טען כי ניסה להעביר את "הקו הישראלי" לוורשה ומשם למוסקבה...

 

בני הזוג פ' ושניים נוספים הורשעו בדין. ע.פ. נידונה ל-6 שנות מאסר, ובן-זוגה, ה.פ. נידון ל-3 שנות מאסר. המגויס א.ר. נידון לשנה וחצי מאסר. ש.ל. נדון למאסר על תנאי. מגויס נוסף שמסר לה.פ. אינפורמציה צבאית זוכה מחמת הספק מאחר ולא הוכחה כוונתו לפגוע בביטחון המדינה.

 

אחרית דבר
ע.פ. הביעה חרטה על מעשיה וטענה כי שינתה את השקפותיה לחלוטין. היא זכתה לחנינה ושוחררה, בהסכמת שב"כ, בשנת 1960. בשנות השבעים היגרה לגרמניה, שם הייתה פעילה בארגוני חזית בינלאומיים ונרתמה לתעמולה האנטי-ישראלית והפרו-אש"פית בארץ זו. היא נפטרה ב-1997.
בדיעבד הנזק שנגרם מפעילותה של "רשת פ'" לא היה חמור, זאת, בין היתר מכיוון שמחבריה נמנעה הגישה לסודות המדינה על ידי שב"כ.
ההערכה הייתה, שאילו לא הייתה הרשת נחשפת במועד, היו אנשיה עלולים לגרום לנזק רב יותר שכן רובם ככולם פעלו מתוך מניע אידיאולוגי חזק, היו מסורים למטרה והם קיימו מידור טוב למדי בפעילותם החשאית. עיתוי מעצרם ערב מבצע "קדש" נעשה גם במטרה לחסום כל מקור מידע העלול להזיק למדינת ישראל במלחמה.

הזוית ההיסטורית
משנת 1956 ועד לשנת 1967 הפך תחום סיכול הריגול של המודיעין המזרח-אירופי לנושא המרכזי בטיפולי השב"כ. במהלך התקופה נחשפו מספר סוכנים של ארגוני מודיעין מזרח-אירופיים, בישראל.

 • זאב אבני (גולדשטיין) , עובד משרד החוץ, נחשף ונעצר באפריל 1956, לאחר ששימש סוכן של המודיעין הסובייטי. אבני, קומוניסט מאמין, ששימש כסוכן המודיעין הסובייטי בשוויץ בתקופת מלחמת העולם השנייה, התקבל לעבודה במשרד החוץ בשנת 1950. אחרי חשיפתו הוא נידון ל-14 שנות מאסר.
 • באוקטובר 1956 נחשפת רשת ריגול המופעלת על ידי המודיעין הפולני (פרשייה זו).
 • לוי לוי, סוכן מודיעין פולני שהוחדר לשב"כ בשנת 1950, נחשף בפברואר 1958.
 • אהרן כהן, מזרחן תושב קיבוץ שער העמקים, נחשף כסוכן המודיעין הסובייטי באוקטובר 1958.
 • ישראל בר, פרשן צבאי, סגן אלוף לשעבר בצה"ל שהועסק כהיסטוריון במשרד הביטחון נעצר במרץ 1961 כסוכן של המודיעין הסובייטי (ראו בנושא פרשיית ישראל בר).
 • א.ס, סוכן מוחדר של המודיעין הרומני, נעצר במרץ 1956.