סטודנט לתפקיד מנהלי

תפקיד מנהלי המיועד לסטודנטים, העבודה באיזור המרכז.


​​

קליטה ועיבוד מידעי של קבצי מדיה מגנטית.

איתור, פתיחה ועדכון רשומות.

טיפול בתיקים ומסמכים פיזיים- סריקה, עיבוד וניתוב.

ביצוע בקרות.

בחינה מקצועית של תכולת התיקים/המסמכים, פירוקם וסידורם עפ"י הנחיות.

העבודה באזור המרכז.

 

רק פניות מתאימות תענינה.