סטודנטים למערך המודיעיני טכנולוגי

עבודת עיבוד מודיעין במכלול טכנולוגי מודיעיני.


עבודת ניתוח ועיבוד מידע בנושאי טלקומוניקציה.

העבודה מתבצעת בסביבה טכנולוגית מתקדמת ומעניקה עניין ואתגר מקצועיים.

רק פניות מתאימות תענינה.