סטודנט בדסק, סיוע מבצעי ותשתיות

<div></div>


​​

מיון וקריאת מידע תוך קביעת סדרי עדיפויות לטיפול.
עיבוד וניתוח של מידע תוך שימוש בכלי האבחון וביצוע טיפולים מיידיים.
בקרה על תקשורת דו צדדית בין אנשי שטח ומושאי הטיפול שלהם ועל השימוש באמצעים טכנולוגיים.
הצפת מדפסים של מושאי הטיפול ומתן מענה מקצועי מתאים.
ביצוע מחקר תקשורת.
קיום ממשקי עבודה מול מחלקות שונות ביחידה.
יכולת הנעת ממשקים לטיפולים מיידיים.
העבודה באזור השרון.
רק פניות מתאימות תענינה.