סטודנט בתחום האבחון

ביצוע אבחון והערכת מסוכנות וגיבוש המלצה למענה.


​​

טיפול בכלל סוגי האיבחונים בענף.

בחינת מאפיינים של מאובחנים, הערכת מסוכנות, היכרות עם עבודת היחידה וגיבוש מענה או המלצה למענה עפ"י לוח סמכויות תוך שימוש בכלים ומערכות קיימים.

ממשק לעובדי המחקר בשלוחה ובמחלקה וליחידות אבחון משיקות.

העבודה באיזור ירושלים.

רק פניות מתאימות תיענינה.