סטודנט לתפקיד עוזר משפטי


 
  • ​אחראי על איסוף, ריכוז וסיכום חומר רלוונטי לקראת דיונים עבור ראש האגף.
  • אחראי על ריכוז, פסיקה וחקיקה רלוונטית עבור ראש האגף
  • אחראי על גיבוש מסמכי הכנה ועמדה משפטיים בהנחיית האגף המשפטי.
  • ביצוע מחקרים רוחביים בסוגיות משפטיות שונות