עובד מחקר טכנו-מודיעיני בתחום התקשורת

ריכוז ואכוונת מחקר טכנולוגי ומודיעיני בתחום חקר מערכי תקשורת.


​​

  • ריכוז ואכוונת מחקר טכנולוגי ומודיעיני בתחום חקר מערכי תקשורת.
  • אכוונה וביצוע פעולות איסוף.
  • ניתוח המידע וגיבושו לכדי תמונת מודיעין עדכנית.
  • הצבעה על מגמות התפתחות וכפועל יוצא איתור איומים/הזדמנויות.
  • ליווי פעילות אופרטיבית.
  • העבודה באזור המרכז.
  • משרה חלקית בהיקף העסקה של 120 שעות חודשיות.