סטודנט לתחום הפקת טקסט באנגלית

הפקת תכנים המתקבלים ממערכות שונות  לצרכי שליפה, אחזור, הפקה ומיצוי של מידע מודיעיני.


​​

הפקת תכנים לכדי תוצר מודיעיני.

תפעול מושכל של מערכות שונות לצורך שליפה, אחזור, הפקה ומיצוי של מידע מודיעיני.

גיבוש הערכות והמלצות ביחס למידע המתקבל, על בסיס תובנות מודיעיניות ותקשורתיות.

ליווי פעילויות מבצעיות בשעת הצורך.

היקף העסקה- 100-160 שעות חודשיות.

העבודה באזור המרכז.

רק פניות מתאימות תענינה.