סטודנט לתפקיד מוקד דסק לאיזור ירושלים


​​

  • עבודה במאפייני חמ"ל
  • העבודה באזוור ירושלים