סטודנט ע' מנהלי לאנשי שטח בירושלים

העבודה מיועדת לסטודנטים ועיקרה סיוע האנשי השטח.


​​

מסייע לאנשי השטח ומהווה איש הקשר שלהם.

ביצוע בקרות ואיסוף נתונים.

קיום ממשקי עבודה עם יחידות שונות בארגון ומחוצה לו.

שימוש כמוקד ידע מקצועי למחלקה בתחומי האינטרנט ומערכות טכנולוגיות אחרות.

העבודה באזור ירושלים.

 

רק פניות מתאימות תענינה.