ע' מנהלי ליועמ"ש

עוזרו של היועמ"ש הבתחומים מנהלתיים. ה עבודה מיועדת לסטודנטים למשפטים.


​​

עוזרו של היועמ"ש בתחומים המנהלתיים.

מעקב אחר ביצוע החלטות.

קביעת לו"ז של ראש האגף.

ריכוז והכנת חומר לדיונים ומפגשים של היועמ"ש.

העבודה באזור המרכז.

רק פניות מתאימות תענינה.