נהג מבצעי ביחידה לאבטחת אישים

עבודה המיועדת לסטודנטים בתחום נהיגה מבצעית.


​​

נהיגה מבצעית בכלי רכב ממוגנים ומבצעיים במשימות אבטחה.
ביצוע משימות נהיגה ברכב פרטי ומסחרי עפ"י צורכי היחידה.
ניוד כלי רכב לטיפולים ותיקונים במתקני חוץ.
סיוע במשימות המדור ע"פ צורך.
העבודה באזור המרכז.

רק פניות מתאימות תענינה.