סטודנט מודיעיני בתחום האינטרנט

עבודה באזור ירושלים, בתחום הפקת טקסטים מרשת האינטרנט.


​​

תמצות תכנים טקסטואליים והפקתם מרשת האינטרנט (וובינט), כולל תכנים מורכבים וארוכים.
תפעול מערכות טכנולוגיות ומידעיות שונות.
גיבוש הערכות והמלצות ביחס למידע המתקבל.

העבודה באזור ירושלים.

רק פניות מתאימות תענינה.