סטודנט לתחום האנטנות

תפקיד טכנולוגי מאתגר בהיבטי אנטנות.


​​

סיוע למהנדסי הפיתוח בתכנון, ייצור ובדיקת אנטנות.
תכנון ובנייה של אנטנות, אינטגריה מערכתית.
ליווי פרויקטים טכנולוגיים בהיבטי אנטנות.

רק פניות מתאימות תענינה.