מתמחה יועמ"ש בחיפה

<div></div>


​​

סיוע ליועמ"ש בתחומי העשייה השוטפים.

הכנה ובדיקה של מסמכים משפטיים בתחומי העשייה השוטפים.

סיוע ליועמ"ש בליווי תיקים משפטיים מול הפרקליטות.

קיום קשר ותיאום מול גורמי חוץ בתחומי העשייה השונים.

סיוע ליועמ"שים במשימות ובפעילות המתוארים לעיל ובפרויקטים נוספים עפ"י החלטת היועמ"ש.

העבודה בחיפה.

תחילת התמחות בספטמבר 2009.

רק פניות מתאימות יענו.