סטודנט לניהול מחסן נשק


​​​

אחריות לניהול מלאי כלי הנשק.
ניהול המחסן המרכזי מול המחסנים היחידתיים.
רק פונים מתאימים יענו.