סטודנט מוקד תקשורת חירום


​​

מתן פתרונות תקשורת לעובדי ומנהלי היחידה.

ביצוע קישור טלפוני, מנהלתי ומבצעי.

פיקוח על עמדות מבצעיות.

מתן מענה טלפוני רציף - 24 שעות ביממה.

מתן מענה תקשורת בחירום.

רק פונים מתאימים יענו.