מדריך מערכות מחשב

<div></div>


​​

 

הדרכה ורענון של מערכות מחשב .

הטמעה ויישום תהליכים לוגיסטיים במערכות.

תמיכה טכנית שוטפת במשתמשי המערכות וטיפול בתקלות.

ריכוז ואפיון דרישות משתמשים מול צוות פיתוח.

עריכת בקרה על פעילות שוטפת ותקינה של משתמשי המערכת.

רק פונים מתאימים יענו.