סטודנט לוגיסטיקה באזור ירושלים

עבודה תיאום ופיקוח בתחום הפעילות הלוגיסטית.


​​

סטודנט לוגיסטיקה באזור ירושלים

תיאום ופיקוח אחר הפעילות הלוגיסטית השוטפת בתחומים הבאים: ניקיון, גינון, בטיחות ואחזקה.

תיאום והפעלת קבלני חוץ.

ביצוע עבודות אחזקה ראשוניות על-פי הצרכים.

העבודה באזור ירושלים.