בוגרי אחיד לתפקידי אבטחת אישים

מאבטח אישים ביחידה הממלכתית לאבטחת אישים (שכר-שעה) - תפקיד המיועד לבוגרי אחיד בלבד.


​​

עבודה במסגרת היחידה לאבטחת אישים, מתאים לסטודנטים ולשאינם סטודנטים.

תנאי שירות טובים ושכר-שעה גבוה.

שילוב של משימות בארץ ובחו"ל.

ביצוע קורס השלמה קצר כהסמכה לתפקיד.