ניהול אבטחת מידע ופרויקטים


​​​​​

ניהול פרוייקטים בתחום אבטחת מידע.

ביצוע הכוונה מקצועית בתחום אבטחת מידע לפרוייקטים טכנולוגיים.

הפעלת מומחי אבטחת מידע חיצוניים בתחומי המחשוב והרשתות.

ביצוע בקרה וביקורות אבטחת מידע לאורך הפרוייקט.