ראש ענף עבודה סוציאלית

<div></div>


​​

ביצוע הערכה פסיכוסוציאלית, מיפוי צרכי האוכלוסיה עימה עובדים ותיווך לשירות הרלוונטי בקהילה. עיקר העבודה אינה טיפול ישיר אלא הנחיה.

ביצוע ביקורי בית ופגישת המשפחות. התערבות במצבי חירום ומשבר בתחומי השיקום והתעסוקה ברמה ארצית.

על העו"ס לוודא מיצוי זכויות, ללוות את המשפחות לועדות הרפואיות ומול הרשויות.

מעורבות פעילה בטיפולי העו"ס והתעסוקה לרבות פעילות בשטח ברמה ארצית.

ייזום, תכנון ובקרה של פרוייקטים חינוכיים ושיקומיים בתחום התעסוקה ברמה ארצית.

מתן חוות דעת מקצועית בסוגיות מקצועיות.

פיתוח קשרים מקצועיים וממשקים עם גורמי חוץ בפריסה ארצית, לדוגמא: לשכות תעסוקה, עיריות, בתי ספר.

הדרכוה וליווי מקצועי של עו"סים נוספים. אחריות על פיתוח מיומנויות מקצועיות וחניכת עו"ס.

שעות פעילות לא שגרתיות. נדרשת זמינות טלפונית של 24/7 וזמינות בשטח עפ"י ההתפתחויות. יש נסיעות רבות לשטח ובכל הארץ.

העבודה באזור המרכז.​