רכז חשבונאות וביטוח

<div></div>


​​

תכלול ובקרת מכלול ההתאמות החשבונאיות.
יזימת וביצוע ביקורות כספים מיוחדות בתחום העיסוק.
ביצוע תשלומים, הפקת דו"חות מעקב ודו"חות מנהלים.
קיום ממשקי עבודה שוטפים עם גורמי פנים וחוץ ארגוניים.

העבודה באזור המרכז.​