עוזר מינהלי לראש אגף

<div></div>


​​

תכנון, תיאום לו"ז ראש האגף.
סיוע בריכוז חומר לקראת דיונים, מפגשים וביקורים של ר' האגף ותיעודם.
סיוע במעקב אחר מימוש החלטות והנחיות ראש האגף מול הנהלת הארגון ומול יחידות השב"כ הרלוונטיות.
הכנת מצגות וניהול טבלאות בתחום פעילות לשכת ר' האגף.
ביצוע עבודות מזכירות שוטפות, בהתאם להנחיות ר' האגף וצורכי לשכת ר' האגף.
עוזרו של רל"ש ר' האגף.
התפקיד באיזור המרכז.