רכז מולטימדיה

ריכוז תחום המולטימדיה לצרכים מבצעיים


​​

ריכוז תחום המולטימדיה לצרכים מבצעיים משלב קבלת המשימה ועד הביצוע.
סיוע בגיבוש אסטרטגיית קמפיין מולטימדיה לצרכי היחידה.
ייבוא יכולות מסחריות בתחום והתאמתן לצרכי היחידה.
העבודה באזור המרכז.