ראש מדור מחקר מדעי ההתנהגות

ביצוע מחקרים בתחום מדעי ההתנהגות וגיבוש תמונה מחקרית אינטגרטיבית, כתיבה וניהול ידע מחקרי, ניתוח מידע לצורך יצירת ערך ארגוני, ריכוז, סנכרון והעברת ידע בתחום מדעי ההתנהגות.


​​

ביצוע מחקרים בתחום מדעי ההתנהגות וגיבוש תמונה מחקרית אינטגרטיבית בנושא. ייזום כתיבה מחקרית והכוונת העשיה המחקרית בתחומי אחריותו. ניתוח מידע בתחומי מדה"ת לצורך יצירת ערך ארגוני וסיוע בגיבוש אסטרטגיית מש"א. ניהול הידע המחקרי בתחום אחריותו. ריכוז, סנכרון והעברת ידע בתחום מדעי ההתנהגות. השתלבות בתהליכי מש"א הרלוונטיים לתחומי עיסוקו. קיום קשרי עבודה והשתתפות בדיונים עם גורמי עבודה ומחקר בקהילה האקדמית.