ראש מדור מיון

ניהול מכון המיון הפנימי, פיתוח כלי מיון וניהול הידע המחקרי, הנחיית מכוני המיון החיצוניים, כולל הגדרת תפקיד, בניית מערכי מבחנים, מתכונת דו"חות אבחון, ביצוע בקרת תוקף לתהליכי המיון בתחנות, הדרכת מראיינים ומעריכים.


​​

ניהול מכון המיון הפנימי בשב"כ.
פיתוח כלי מיון עבור מכון המיון הפנימי וניהול הידע המחקרי בתחום אחריותו.
הנחיית מכוני המיון החיצוניים בכל הנוגע להגדרת תפקיד, בניית מערכי מבחנים, מתכונת דו"חות האבחון וההיבטים המקצועיים של העבודה השוטפת.
ייעוץ למחלקת גיוס בכל הנוגע לצד המקצועי בעבודה עם מכוני המיון.
פיתוח כלי מיון ומערכות מיון והפעלתם השוטפת.
ביצוע בקרת תוקף תהליכי המיון בתחנות השונות במהלכי הגיוס לשב"כ.
הדרכת מראיינים ומעריכים.
קיום קשרי עבודה והשתתפות בדיונים עם גורמי עבודה ומחקר בקהילה האקדמית ובגופים עמיתים.
העבודה באזור המרכז.​