אנליסט בתחום המודיעין הפיננסי


​​

ביצוע מו"פ, הכנת ניירות עמדה וגיבוש דרכי פעולה והנחיות בתחום הפעילות הפיננסית.

פיתוח קשרי עבודה ותשתיות שוטפים עם רגולטורים (הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, המפקח על הבנקים, רשות המיסים ועוד).

שליטה והבניית תהליכים רגולטורים, נהלים, אמנות בינ"ל בתחומי המיסוי, הבקרה והפיקוח בתחום הפיננסי.

העבודה באזור המרכז.