ר' מדור ארגון ושיטות (או"ש)

<div>התפקיד עוסק בביצוע בחינות עומק ארגוניות.</div>


​​

ביצוע בחינות עומק ארגוניות של יחידות ומערכים בארגון וגיבוש המלצות לשיפורם.

מתן מענה או"שי לתהליכים מרכזיים חוצי ארגון.

ניתוח תהליכי העבודה בארגון בהיבט של שיפור, התייעלות ומיצוי משאבים.

פיתוח מדדים כמותיים ואיכותיים למדידת ביצועי יחידות הארגון.

העבודה באזור המרכז.