ראש היחידה לפסיכולוגיה תעסוקתית

תפקיד הכולל בתוכו אחריות על גיבוש מדיניות על ניהול ומיון המשאב האנושי בארגון.


​​

אחריות על עבודת המטה בתחום הפסיכולוגיה בארגון.

אחריות על בנייה והפעלת תהליכי מיון, מערכות הערכה וסקרי עמדות למטרת משוב ותמיכה בקבלת החלטות בנושאי כח אדם.

הפעלת מחקר תעסוקתי לסיוע בגיבוש מדיניות ניהול המשאב האנושי.

שמירה על תהליכי למידה רציפים ועדכון מול גורמי מקצוע בארגונים מקבילים וחיצוניים.

ניהול ובקרה על עובדי הענף, פיתוחם המקצועי.

העבודה באזור המרכז.