עוזר יועץ משפטי בתחום הפלילי והמנהלי

<p> </p>


​​

גיבוש חוות דעת, עמדות והתייחסויות בסוגיות משפטיות הנוגעות לפעילות התחום הייעודי במשרד, בדגש על היבטים במשפט הפלילי, המינהלי והבינלאומי.

מעקב וטיפול בהליכים משפטיים הנוגעים לפעילות התחום הייעודי במשרד.

מתן הדרכות, הפצת ידע והטמעת עקרונות המשפט בקרב עובדי התחום הייעודי במשרד.

קיום ממשקים וקשרי עבודה שוטפים עם הגופים הרלוונטיים לפעילות התחום הייעודי במשרד, בדגש על משרד המשפטים, הפרקליטות הצבאית, משטרת ישראל, שירו בתי הסוהר ומשרד הפנים.

ייצוג המשרד בפורומים ובדיונים הנוגעים לפעילות התחום הייעודי.

העבודה באזור הצפון, הדרום וירושלים.