עוזר יועץ משפטי אזרחי, תביעות ובקרה

תפקיד הכולל טיפול בתביעות אזרחיות בהן מעורב השירות והנוגעות לפעילות ייעודית של השירות.


​​

טיפול בתביעות אזרחיות בהן מעורב השירות והנוגעות לפעילות ייעודית של השירות.

ריכוז הטיפול בכל הנוגע להיבטים השונים הנוגעים לחוק שב"כ, לרבות חקיקת משנה מכח החוק, וסיוע לר' התחום האזרחי בגיבוש עמדת השירות בעניין זה וייצוגה.

כתיבת הנחיות יחידה וגיבש תו"ל, בכל הנוגע לתהליכי עבודה מרכזיים בתחום האזרחי וביצוע בקרה ופיקוח על עבודת הייעוץ המשפטי ביחידות התחום האזרחי.

ריכוז נושאים הנוגעים להדרכה באגף המשפטי ולעעבודות מטה בתחום האזרחי.

ייעוץ משפטי לאגפי המטה, לרבות בכתיבת חוות דעת וסקירות משפטיות ובקשר עם גורמי פנים וחוץ בהתאם להנחיות ר' התחום האזרחי או רמ"ח יועמ"ש אזרחי.

סיוע לר' תחום חקיקה.

ביצוע משימות נוספות שיוטלו מטעם יועמ"ש שב"כ או ר' התחום האזרחי.

הבנה בתחומים טכנולוגיים, ויכולת לעשות את החיבור בין משפט וטכנולוגיה.

הכרת תחום הרכש.

התפקיד הינו רחב בהיקפו ונדרשת יכולת עבודה מול ממשקים רבים.

העבודה באזור המרכז.