ר' מדור התקשרויות

תפקיד הכולל ריכוז נושא התקשרויות השב"כ אל מול ספקים ונותני שירותים.


​​

בקרה ואישור חוזים והזמנות עפ"י חוק נכסי מדינה.
סיוע בהכנת מסמכי התקשרויות למכרזים וחוזים.
ייזום וניהול מו"מ ספקים ונותני שירותים.
טיפול כרפרנטורה ביחידת הרכש ובתחום אחריותו כולל הנחייה והכוונה.
גיבוש חוזים גנרים בשיתוף יועמ"ש ויח' הרכש.
בניית תמחור וניתוח הצעות מחיר המתקבלות מספקים.
סיוע ליחידת הרכש בטיפול בבעיות העולות בהתקשרויות מול ספקים.
עיגון, ניהול וקביעת תעריפים ותנאי העסקה.
ריכוז וניהול תחום ההיבטים ההתקשרותיים בהתאם לדרישות הענף.
מדובר במשרה מלאה ואינטנסיבית.
העבודה באזור המרכז.