ר' מדור תקצוב באגף מטה

תפקיד הכולל תכנון ובקרת תוכניות עבודה בהיבטי תקצוב ותוכן.


​​

הובלת עבודות מטה בתחומי התקצוב בראייה אינטגרטיבית.
השתתפות בגיבוש תכנית עבודה ותקציב שנתית ורב שנתית.
ביצוע ניתוחים תקציביים ובחינות כלכליות לרבות תמחור של תהליכים ובניית מסגרות תקציב.
הנחיה, מעקב ובקרה על ניהול תקציבים.
העבודה באזור המרכז.